REGMAR

VD för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) slutar

Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB ("Cibus") och Sverker Källgården har tillsammans kommit överens om att Sverker lämnar sin roll som VD. Styrelsen startar nu processen för att tillsätta en ny VD och Sverker kvarstår i sin roll till dess att processen är avslutad.

Styrelsen är mycket nöjd med den marknadsposition som Cibus har uppnått under Sverkers ledning. Då Sverker tillträdde som VD i mars 2019 hade bolaget ingen egen personal, var noterat på First North och hade endast ett par tusen aktieägare. Under Sverkers tid som VD har bolaget utvecklats till ett självständigt bolag noterat på Stockholmbörsens huvudlista med ca 50.000 aktieägare. Vidare har bolagets fastighetsmassa mer än fördubblats och bolagets verksamhet vuxit till alla de fyra stora nordiska länderna.

"Efter att ha slutfört den utveckling som jag anställdes för att göra, känns det naturligt att lämna plats till någon annan som fortsätter arbetet med att utveckla Cibus vidare. Mitt fokus den närmaste tiden är att skapa en så smidig övergång som möjligt.", säger Sverker Källgården

"Olika tider i ett bolags utveckling kräver olika egenskaper hos en VD. Styrelsen och jag personligen vill tacka Sverker för hans utomordentliga insatser för Cibus under den betydelsefulla uppbyggnadsfas han har varit VD i.", säger Patrick Gylling, styrelseordförande.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrick Gylling, styrelseordförande Cibus Nordic Real Estate
E-mail [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom ovanstående ansvariga personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Cibus nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 450 fastigheter i Norden. De största hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.


Om Cibus

Cibus affärsidé är att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankarhyresgäster för att kunna ge en stabil, konjunkturoberoende och ökande utdelning till våra aktieägare.

Webbplats
www.cibusnordic.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Cibus via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn CIBUS ISIN-kod SE0010832204