Pressmeddelanden

REG
Ökat antal aktier och röster i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Det totala antalet aktier och röster i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har under maj 2024 ökat som ett resultat av utnyttjande av teckningsoptioner a...
REG
Increased number of shares and votes in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) The total number of shares and votes in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has during May 2024 increased as a result of the exercise of warrants of ser...
REG MAR
Cibus begär inlösen av utestående obligationer 2022/2024 med ISIN SE0013360716 Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") tillkännager härmed sin avsikt att utnyttja sin rätt att göra en frivillig förtida återlösen av Cibus seniora icke-säkerställda gröna...
REG MAR
Cibus calls to redeem outstanding notes 2022/2024 with ISIN SE0013360716 Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") hereby announces its intention to exercise its right to make a voluntary early redemption of Cibus' senior unsecured...
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat och tillträtt delar av ett förvärv i Sverige för ett underliggande fastighetsvärde om 87,5 MSEK. Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv av sex livsmedelsfastigheter i Sverige för 87,5 MSEK. Fastigheterna förvärvas från Företagsparken Norden Hold...
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs and part closes an acquisition in Sweden for an underlying property value of SEK 87.5 million Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has today signed an acquisition of six grocery anchored assets in Sweden for SEK 87.5 million. The assets are acquired from Företagsparken Nord...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om Cibus

Cibus affärsidé är att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankarhyresgäster för att kunna ge en stabil, konjunkturoberoende och ökande utdelning till våra aktieägare.

Webbplats
www.cibusnordic.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Cibus via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn CIBUS ISIN-kod SE0010832204