Pressmeddelanden

REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)  Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 april 2023 klockan 11.30...
REG
Notice to attend the Extraordinary General Meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) The shareholders in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company"), reg. no 559135-0599, are hereby invited to the Extraordinary General Meeting on Thursday 20 Apr...
REG MAR
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 8 804 348 aktier och tillförs härigenom cirka 810 miljoner SEK Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt bes...
REG MAR
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has successfully completed a directed share issue of 8,804,348 shares and raises approximately SEK 810 million Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has, in accordance with the Company's press release earlier today, completed an accelerated book building procedure...
REG MAR
Cibus utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ,...
REG MAR
Cibus explores the conditions for carrying out a directed share issue NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SWITZER...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Extra bolagsstämma EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT
Bokslutskommuniké 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Om Cibus

Cibus affärsidé är att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankarhyresgäster för att kunna ge en stabil, konjunkturoberoende och ökande utdelning till våra aktieägare.

Webbplats
www.cibusnordic.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Cibus via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn CIBUS ISIN-kod SE0010832204