Dokument

Datum Rubrik
Prospekt avseende upptagande till handel av Stamaktier av serie D i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) på Nasdaq Stockholm
Prospectus regarding the admission to trading of the Common shares of class D in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) on Nasdaq Stockholm
Prospekt avseende upptagande till handel av aktierna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) på Nasdaq Stockholm
Cibus Company Description Bond
Company Description Cibus

Om Cibus

Cibus affärsidé är att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankarhyresgäster för att kunna ge en stabil, konjunkturoberoende och ökande utdelning till våra aktieägare.

Webbplats
www.cibusnordic.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Cibus via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn CIBUS ISIN-kod SE0010832204