REG
Christian Fredrixon utsedd till ny VD för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") har utsett Christian Fredrixon till ny VD för bolaget. Christian tillträder sin nya roll den 15 januari 2024.
REG
Christian Fredrixon is appointed new CEO for Cibus Nordic Real Estate AB (publ) The Board of Directors of Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") has appointed Christian Fredrixon as new CEO of the company. Mr Fredrixon will start his new position on 15...
REG MAR
Q3 2023 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Juli - september 2023 (jämfört med juli - september 2022) • Hyresintäkterna uppgick till 29 765 TEUR (27 794). • Driftnettot uppgick till 30 953 TEUR (26 157). • Förvaltningsres...
REG MAR
Q3 2023 Interim Report Cibus Nordic Real Estate AB (publ) July - September 2023 (compared with July - September 2022) • Rental income amounted to EUR 29,765 thousand (27,794). • Net operating income totalled EUR 30,953 thousand (26,157...
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) säljer fastigheter i Finland Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fortsätter arbetet med att optimera balansräkningen genom försäljning av fastigheter i Finland för 9 MEUR. Likviden skall användas till att red...
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) divests properties in Finland Cibus Nordic Real Estate AB (publ) continues to optimise its balance sheet by divesting properties in Finland for EUR 9m. The proceeds from the divestment will be used to reduce...
Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för tredje kvartalet 2023 Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 7 november kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bol...
Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the third quarter 2023 Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on November 7th, at 10.00 CET. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will...
REG
Cibus Nordics valberedning inför årsstämma 2024 Cibus Nordic har enligt beslutet på årsstämman i april 2023 utsett valberedning inför årsstämman 2024 som utgörs av följande personer: • Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden...
REG
Cibus Nordic's nomination committee AGM 2024 Cibus Nordic has following the decision on the general meeting in April 2023 appointed the following individuals to the nomination committee: • Olof Nyström, nominated by The Fo...
REG MAR
VD för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) slutar Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB ("Cibus") och Sverker Källgården har tillsammans kommit överens om att Sverker lämnar sin roll som VD. Styrelsen startar nu processen fö...
REG MAR
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) CEO resigns The board of Cibus Nordic Real Estate AB ("Cibus") and Sverker Källgården have together agreed that Sverker Källgården will step down as CEO. The company will start a recruitment...
REG MAR
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) uppdaterar sitt MTN-program och offentliggör ett uppdaterat grundprospekt Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har i juni 2021 upprättat ett s.k. Medium Term Note-program med en ram uppgående till 5 miljarder kronor eller dess m...
REG MAR
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) updates its MTN programme and publishes an updated base prospectus Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or "the Company") has in June 2021 established a Medium Term Note programme with a framework amount of SEK 5 billion or an equivalent...
REG MAR
Q2 2023 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ) April - juni 2023 (jämfört med april - juni 2022) • Hyresintäkter uppgick till 29 633 TEUR (27 193). • Driftnettot uppgick till 28 050 TEUR (25 189). • Förvaltningsresultatet up...
REG MAR
Q2 2023 Interim Report Cibus Nordic Real Estate AB (publ) April - June 2023 (compared with April - June 2022) • Rental income amounted to EUR 29,633 thousand (27,193). • Net operating income totalled EUR 28,050 thousand (25,189). • Pro...
Uppdaterat ramverk för grön finansiering och nytt ramverk för hållbarhetslänkad finansiering. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten där Cibus fokuserar på att vara en hållbar affärspartner, ha klimatarbete i fokus och erbjuda lättillgängliga...
Updated Green Finance Framework and new Sustainability-Linked Finance Framework. The sustainability work is conducted as an integral part of Cibus' ongoing operations and is focused on being a sustainable business partner, having the climate in focus and offe...

Om Cibus

Cibus affärsidé är att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankarhyresgäster för att kunna ge en stabil, konjunkturoberoende och ökande utdelning till våra aktieägare.

Webbplats
www.cibusnordic.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Cibus via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn CIBUS ISIN-kod SE0010832204