Uppdaterat ramverk för grön finansiering och nytt ramverk för hållbarhetslänkad finansiering.

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten där Cibus fokuserar på att vara en hållbar affärspartner, ha klimatarbete i fokus och erbjuda lättillgängliga butikslägen. Cibus arbetar sedan tidigare med grön finansiering men höjer nu ambitionsnivån med ett nytt uppdaterat ramverk. Utöver det lanseras nu även ett ramverk för hållbarhetslänkad finansiering som knyter an till bolagets mål att vara klimatneutralt till 2030. 

Båda ramverken kan användas till bank- och obligationsfinansiering. Det gröna ramverket används för att finansiera vår pool av gröna fastigheter eller större klimatinvesteringar. Det hållbarhetslänkade ramverket är inte kopplat till enskilda fastigheter utan för allmänna affärsändamål och där räntan kan komma att påverkas beroende hur väl bolagets hållbarhetsarbete levererar mot uppsatta mål.

ISS Corporate Solutions har genomfört en oberoende granskning av båda ramverken med det övergripande utlåtandet att ramverken följer ICMAs principer, har hög ambitionsnivå och bidrar till de av FNs hållbarhetsmål som specificeras i ramverken.

Swedbank har varit rådgivare till Cibus under framtagandet av båda ramverken.

Ramverken och granskningarna finns tillgängliga på bolagets hemsida:

https://www.cibusnordic.com/investors/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, CEO, Cibus Nordic Real Estate (+46 761 444 888)
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate (+46 70 858 04 53)

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop Sverige, Lidl och S-gruppen.


Om Cibus

Cibus affärsidé är att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankarhyresgäster för att kunna ge en stabil, konjunkturoberoende och ökande utdelning till våra aktieägare.

Webbplats
www.cibusnordic.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Cibus via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn CIBUS ISIN-kod SE0010832204