REGMAR

Q3 2023 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Juli - september 2023 (jämfört med juli - september 2022)

 • Hyresintäkterna uppgick till 29 765 TEUR (27 794).
 • Driftnettot uppgick till 30 953 TEUR (26 157).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 810 TEUR (14 653). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 14 242 TEUR.
 • Periodens resultat uppgick till 8 032 TEUR (24 204) vilket motsvarar 0,13 EUR (0,49) per aktie.
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till -5 481 TEUR (8 945).

Januari - september 2023 (jämfört med januari - september 2022)

 • Hyresintäkterna uppgick till 89 065 TEUR (78 452).
 • Driftnettot uppgick till 86 603 TEUR (73 115).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 40 144 TEUR (42 778). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 39 532 TEUR.
 • Periodens resultat uppgick till 13 989 TEUR (90 558) vilket motsvarar 0,23 EUR (1,90) per aktie.
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till -22 216 TEUR (52 660).
 • EPRA NRV uppgick till 743 893 TEUR (735 836) vilket motsvarar 13,0 EUR (15,0) per aktie.

" Jag ser ljust på Cibus framtid som det självklara aktievalet om man vill vara exponerad mot dagligvarufastigheter och dess stabila kassaflöden."

- Sverker Källgården, VD

Nyckeltal 1

Q3
2023

Q3
2022

Jan-sep
2023

Jan-sep
2022

Förvaltningsfastigheter, MEUR

1 828

1 858

1 828

1 858

Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR

112,4

104,3

112,4

104,3

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

979

968

979

968

Andelen dagligvarufastigheter, %

93,2

94,0

93,2

94,0

Antal fastigheter med solpaneler

44

42

44

42

Belåningsgrad seniorskuld, %

50,5

46,0

50,5

46,0

Belåningsgrad nettoskuld, %

56,7

58,0

56,7

58,0

Räntetäckningsgrad, ggr

2,3

3,5

2,3

3,5

Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR

0,22

0,25

0,69

0,73

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se kvartalsrapporten.

7 november 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sverker Källgården, VD
[email protected] 
+46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO
[email protected] 
+46 708 580 453

Länk till rapportarkivet:
https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

Om Cibus Nordic Real Estate

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2023 kl 08:00 CET.


Om Cibus

Cibus affärsidé är att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankarhyresgäster för att kunna ge en stabil, konjunkturoberoende och ökande utdelning till våra aktieägare.

Webbplats
www.cibusnordic.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Cibus via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn CIBUS ISIN-kod SE0010832204