REGMAR

Q2 2023 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - juni 2023 (jämfört med april - juni 2022)

 • Hyresintäkter uppgick till 29 633 TEUR (27 193).
 • Driftnettot uppgick till 28 050 TEUR (25 189).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 11 543 TEUR (13 550). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 12 295 TEUR.
 • Periodens resultat uppgick till 3 990 TEUR (30 831) vilket motsvarar 0,06 EUR (0,63) per aktie.
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till -8 258 TEUR (17 183).

Januari - juni 2023 (jämfört med januari - juni 2022)

 • Hyresintäkter uppgick till 59 300 TEUR (50 658).
 • Driftnettot uppgick till 55 650 TEUR (46 958).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 23 334 TEUR (28 125). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 25 290 TEUR.
 • Periodens resultat uppgick till 5 957 TEUR (66 354) vilket motsvarar 0,09 EUR (1,42) per aktie.
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till -16 735 TEUR (43 715).
 • EPRA NRV uppgick till 744 468 TEUR (726 166) vilket motsvarar 13,0 EUR (15,0) per aktie.

" Cibus fokus är att fortsätta arbetet med att optimera balansräkningen på ett sätt som minimerar riskerna för våra aktieägare samt säkerställer ett ökat kassaflöde och utdelning över tid."

- Sverker Källgården, VD 

Nyckeltal 1

Q2
2023

Q2
2022

Jan-jun
2023

Jan-jun
2022

Förvaltningsfastigheter, MEUR

1 815

1 833

1 815

1 833

Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR

111,3

103,2

111,3

103,2

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

981

960

981

960

Andelen dagligvarufastigheter, %

93,3

94,5

93,3

94,5

Antal fastigheter med solpaneler

44

40

44

40

Belåningsgrad seniorskuld, %

50,5

46,4

50,5

46,4

Belåningsgrad nettoskuld, %

56,5

58,0

56,5

58,0

Räntetäckningsgrad, ggr

2,4

3,5

2,4

3,5

Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR

0,22

0,24

0,47

0,48

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se kvartalsrapporten.

18 juli 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sverker Källgården, VD

[email protected] 
+46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO

[email protected] 
+46 708 580 453

Länk till rapportarkivet:

https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

Om Cibus Nordic Real Estate

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2023 kl 08:00 CEST.


Om Cibus

Cibus affärsidé är att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankarhyresgäster för att kunna ge en stabil, konjunkturoberoende och ökande utdelning till våra aktieägare.

Webbplats
www.cibusnordic.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Cibus via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn CIBUS ISIN-kod SE0010832204