REGMAR

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) uppdaterar sitt MTN-program och offentliggör ett uppdaterat grundprospekt

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har i juni 2021 upprättat ett s.k. Medium Term Note-program med en ram uppgående till 5 miljarder kronor eller dess motsvarighet i EUR, NOK eller DKK (som uppdaterats i juli 2022) ("MTN-programmet"). MTN-programmet ska uppdateras årligen och med anledning av detta har Bolaget gjort en årlig uppdatering av grundprospektet och i samband därmed uppdaterat de allmänna villkoren för MTN-programmet.

Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen. Grundprospektet kommer att hållas tillgängligt på Cibus webbplats (www.cibusnordic.com) samt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank Abp är ledarbanker och kommer tillsammans med OP Corporate Bank plc, Swedbank AB (publ) och Pareto Securities AB att agera emissionsinstitut under MTN-programmet. Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Cibus i samband med uppdateringarna till MTN-programmet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom ovanstående ansvariga personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Cibus nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 450 fastigheter i Norden. De största hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.


Om Cibus

Cibus affärsidé är att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankarhyresgäster för att kunna ge en stabil, konjunkturoberoende och ökande utdelning till våra aktieägare.

Webbplats
www.cibusnordic.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Cibus via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn CIBUS ISIN-kod SE0010832204