Cibus Nordic Real Estate AB (publ) säljer fastigheter i Finland

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fortsätter arbetet med att optimera balansräkningen genom försäljning av fastigheter i Finland för 9 MEUR. Likviden skall användas till att reducera bolagets skuld, stärka balansräkningen och kommer ha positiv effekt på kassaflödet per aktie.

HOK-Elanto (S-gruppen) förvärvar två fastigheter i Helsingforsområdet för 9 MEUR vilket motsvarar bokfört värde. Fastigheterna planeras frånträdas den 8:e november.

Likviden kommer att användas till att reducera bolagets skuld, stärka balansräkningen och kommer ha positiv effekt på kassaflödet per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, CEO, Cibus Nordic Real Estate (+46 761 444 888)
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate (+46 70 858 04 53)

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop Sverige, Lidl och S-gruppen.


Om Cibus

Cibus affärsidé är att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankarhyresgäster för att kunna ge en stabil, konjunkturoberoende och ökande utdelning till våra aktieägare.

Webbplats
www.cibusnordic.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Cibus via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn CIBUS ISIN-kod SE0010832204