REG

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer om EUR 50m

Obligationsemission

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") har emitterat seniora icke säkerställda gröna obligationer om totalt 50 miljoner Euro under sitt MTN-program (de "Nya Seniora Icke Säkerställda Gröna Obligationerna"). De Nya Seniora Icke Säkerställda Gröna Obligationerna har en löptid om 3 år, löper med en ränta om 3 månaders EURIBOR + 400 baspunkter och har ett slutligt förfall 1 februari 2027. Cibus avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Icke Säkerställda Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

Detta är Cibus första emission sedan november 2022 och den första inom ramen för det gröna ramverket som publicerades i juli 2023.

Transaktionslikviden kan komma att användas till refinansiering av utestående skuld, reducering av refinansieringsrisken, ge flexibilitet till att optimera balansräkningen samt beredskap att agera på potentiella investeringsmöjligheter.

"Som nytillträdd VD är jag mycket stolt över den framgångsrika emissionen av vår nya obligation som landade på den lägsta marginalen någonsin för Cibus med hänsyn tagen till löptiden. Emissionen initierades av ett stort inkommande investerarintresse, och det starka och fortsatta intresset från nordiska institutioner ledde till att boken blev mer än två gånger övertecknad utifrån starterbjudandet." säger Christian Fredrixon, VD.

Nordea Bank Abp har agerat s.k. bookrunner i samband med emissionen av de Nya Seniora Icke Säkerställda Gröna Obligationerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Fredrixon, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 (0) 8 12 439 100, [email protected] 

Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 (0) 8 12 439 100,  [email protected] 

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, S-gruppen och Lidl.


Om Cibus

Cibus affärsidé är att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankarhyresgäster för att kunna ge en stabil, konjunkturoberoende och ökande utdelning till våra aktieägare.

Webbplats
www.cibusnordic.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Cibus via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn CIBUS ISIN-kod SE0010832204