REG MAR
Caybon Holding AB (publ) postpones interest payment on its bonds and initiates a written procedure Caybon Holding AB (publ) (the "Company") hereby announces that due to the current financial situation in the Company, it will not be able to pay interest falling due on 3 Decembe...
REG MAR
Caybon Interim Report Third Quarter 2023 July - September 2023 • Net Sales decreased by 3% to 225,435 (232,435) TSEK, of which 4% is exchange rate related and 7% is negative organic growth. • EBITDA decreased by 75% to...
REG
Meddelande om nytt rapporteringsdatum Caybon Holding tidigarelägger publiceringen av kvartalsrapporten för det tredje kvartalet
REG
Notice of new reporting date Caybon Holding brings forward the publication of the interim report for the third quarter
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Caybon Holding AB Idag har extra bolagsstämma hållits i Caybon Holding AB ("Caybon" eller "Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av bolagsstämman (samtliga i enlighet...
REG
Bulletin from the extraordinary general meeting in Caybon Holding AB Today, an extraordinary general meeting was held in Caybon Holding AB ("Caybon" or "the Company").  Below is a summary of the resolutions passed at the general meeting (all in ac...
REG
Kallelse till extra Bolagsstämma i Caybon Holding AB Aktieägarna i Caybon Holding AB, org.nr 559049-5056 (nedan "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum klockan 10.00 onsdagen den 18 oktober 2023 i Bolagets lok...
REG
Notice of extraordinary General meeting in Caybon Holding AB The shareholders of Caybon Holding AB, reg. no. 559049-5056 (hereinafter the "Company"), are hereby invited to extraordinary general meeting to be held at 10:00 on Wednesday 18 O...
REG MAR
Caybon Interim Report Second Quarter 2023 April - June 2023 • Net Sales increased by 16% to 262,409 (226,130) TSEK, of which 18% is acquired growth, 3% is exchange rate related and 5% is negative organic growth. • EBITD...
REG
Kommuniké från årsstämma i Caybon Holding AB den 25 maj 2023 Vid årsstämma i Caybon Holding AB, org.nr 559049-5056, ("Bolaget") den 25 maj 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten h...
REG
Report from the Annual meeting in Caybon Holding AB At the annual general meeting (the "AGM") in Caybon Holding AB, reg. no. 559049-5056, (the "Company"), on 25 May 2023, the AGM adopted, inter alia, the following resolutions. For...
REG MAR
Caybon Interim Report First Quarter 2023 January - March 2023 • Net Sales increased by 6% to 255,544 (241,446) TSEK, of which 15% is acquired growth, 2% is exchange rate related and 11% is negative organic growth. • EB...
REG
Caybon publicerar årsredovisningen för 2022 Caybon årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. För ytterligare information, kontakta: +---------------------------+ | Johan Janing, Chief | | Fi...
REG
Caybon publishes the annual report for 2022 Caybon's annual report for 2022 is now available on the company's website. For further information, please contact: +---------------------------+ | Johan Janing, Chief |...
REG
Kallelse till årsstämma i Caybon Holding AB Aktieägarna i Caybon Holding AB, org.nr 559049-5056, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 klockan 14:00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 43,...
REG
Notice of Annual General Meeting in Caybon Holding AB The shareholders of Caybon Holding AB, reg. no. 559049-5056 (the "Company"), are hereby summoned to the Annual General Meeting on Thursday, 25 May 2023 at 02:00 p.m. in the Compa...
REG MAR
Caybon Interim Report Fourth Quarter (January-December) 2022 Recovery in the fourth quarter October - December 2022 • Net Sales increased by 11% to 283,603 (255,892) TSEK, of which 22% is acquired growth, 4% is exchange rate related and 1...
REG MAR
Interim Report July-September 2022 Challenging third quarter July - September 2022 • Net Sales increased by 2% to 232,435 (226,977) TSEK, where 17% is negative organic growth, 3% is exchange rate related,16% is...

Om Caybon

Caybon delivers data-driven branded content campaigns for more than 9,000 clients around the globe. We began life as Mediaplanet in Stockholm in 2002, and grew quickly into a media powerhouse with presence in Europe, North America, South America and Asia.

Webbplats
caybon.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Caybon via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn CAYB01 ISIN-kod SE0017084478

IR-Kontakt

Johan Janing [email protected] 076-894 06 65