Större aktieägare, styrelseordföranden och ledande befattningshavare nyttjar teckningsoptioner av serie TO1 för motsvarande cirka 24,9 MSEK

Större aktieägare, styrelseordföranden Erik Mitteregger och ledande befattningshavare för Brilliant Future AB ("Brilliant" eller "Bolaget") nyttjar totalt 3 554 485 teckningsoptioner av serie TO1 ("TO1"), en investering om cirka 24,9 MSEK, motsvarande cirka 48,1 procent av det totala antalet TO1.

Brilliant har mottagit indikation att följande teckningsoptionsinnehavare nyttjar sina teckningsoptioner privat eller genom bolag:

  • Erik Mitteregger (SO) - 1 540 000 TO1, motsvarande cirka 10 780 TSEK
  • Stefan Rossi* - minst 1 650 000 TO1, motsvarande cirka 11 550 TSEK (med möjlighet till högre volym)
  • Per Åhlgren* - minst 320 000 TO1, motsvarande cirka 2 240 TSEK (med möjlighet till högre volym)
  • Ulrika Jonsson (VD) - 14 100 TO1, motsvarande cirka 99 TSEK
  • Mattias Palmaer (CFO) - 20 000 TO1, motsvarande cirka 140 TSEK
  • Övriga från ledningsgruppen - 10 385 TO1, motsvarande cirka 73 TSEK

*Större aktieägare, ej styrelse eller ledning.

 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna:

Utnyttjandeperiod: 6 mars 2023 - 20 mars 2023.

Emissionsvolym: 7 390 860 teckningsoptioner berättigande till teckning av 7 390 860 nya aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 51,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 1,8 MSEK.

Teckningskurs: 7,00 SEK per ny aktie.

Sista dag för handel med TO1: 16 mars 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 ökar aktiekapitalet med
2 324 594,60 SEK, från 2 789 513,52 SEK till 5 114 108,12 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt utnyttjande med 7 390 860 aktier, från 8 869 032 aktier till 16 259 892 aktier. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 45,45 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbsida: www.brilliantfuture.se.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Brilliant i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Jonsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 7 340 827 05

Webbplats: www.brilliantfuture.se

Om Brilliant

Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet och 75 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se

Bifogade filer

PM-nyttjande-TO1.pdf

Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05