REG
Brilliant Future AB (Publ): Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Brilliant Future AB (publ), org. nr. 556392-3332, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2024 kl. 18.00 i bolagets lokaler, Drottninggatan 26, Stockholm.
Brilliant Future AB (Publ): Brilliant Future lanserar ny produkt för enkel och smart kundrelationdundersökning Nu lanserar det svenska SaaS-företaget Brilliant Future en ny produkt för kundrelationsmätningar. Syftet med det nya verktyget är att ge Brilliants kunder utökade funktionalitete...
REG MAR
Brilliant Future AB (Publ): Fakturerad försäljning och ARR för Q1 samt 2024 Fakturerad försäljning uppgick för Q1 2024 till 23 069 TSEK (27 028), vilket motsvarar en minskning från föregående år med 3 959 TSEK eller 14,6 %. Årligen återkommande abonnema...
REG MAR
Brilliant Future AB (Publ): Bokslutskommuniké 2023 Tillväxt i nettoomsättning och tydlig resultatförbättring.
REG
Rättelse; Fakturerad försäljning och ARR för Q4 samt för januari till december 2023 Vid arbetet med bokslutet för 2023 har framkommit att ARR uppgår till 66 841 TSEK och inte 68 300 TSEK så som uppgavs i pressmeddelande den 12 januari. Felet beror på den mänskli...
Brilliant Future AB (Publ): Brilliant Future förstärker sin plattform med utökad AI-integration för djupare insikter i kund- och medarbetarundersökningar Som ett ledande Saas-företag inom kund- och medarbetarundersökningar utökar nu Brilliant Future funktionen av avancerad AI-teknologi i sin plattform. Denna utökade funktionalitet...
REG MAR
Fakturerad försäljning och ARR för Q4 samt för januari till december 2023 Fakturerad försäljning uppgick för Q4 2023 till 28 672 TSEK (30 155), vilket motsvarar en minskning från föregående år med 1 482 TSEK eller 5%. För perioden januari till december...
REG
BRILLIANT FUTURE AB (PUBL): HUVUDÄGARE UTFÄRDAR KÖPOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I BRILLIANT FUTURE AB Styrelsen i Brilliant Future AB (publ) har idag informerats om att en av dess huvudägare, Erik Mitteregger genom Erik Mitteregger förvaltnings AB, har utfärdat köpoptioner i Bril...
Brilliant Future AB (Publ): Valberedning inför årsstämma 2024 utsedd Inför årsstämman 2024 har bolagets största ägare utsett ledamöter till valberedningen. Enligt den instruktion för valberedningsarbetet som antogs på årsstämman 15 maj 2023 ska va...
REG MAR
Brilliant Future AB (publ): Delårsrapport 1 januari - 30 september 2023 TILLVÄXT I NETTOOMSÄTTNING OCH TYDLIG RESULTATFÖRBÄTTRING
REG MAR
Fakturerad försäljning och ARR för Q3 samt för januari till september 2023 Fakturerad försäljning uppgick för Q3 2023 till 15 285 TSEK (16 589), vilket motsvarar en minskning från föregående år med 1 305 TSEK eller 7,9 %. För perioden januari till septe...
REG
Daniel Baudin Lundström blir Chief Marketing Officer och Head of Sales på Brilliant Future Brilliant Future är ett svenskt SaaS-företag som levererar kund- och medarbetarundersökningar. Företagets vision är att hjälpa organisationer världen över att nå sina strategiska...
REG
Brilliant Future inleder strategiskt samarbete med Voxo för AI-baserad samtalsanalys Nu ingår det svenska SaaS-företaget Brilliant Future ett nytt partnerskap med Voxo, experter på AI-baserad samtalsanalys. Syftet med partnerskapet är att ge Brilliants kunder en...
REG MAR
Brilliant Future AB (publ): Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023 Kraftig tillväxt i ARR, tydlig resultatförbättring.
REG
BRILLIANT FUTURE AB (PUBL): Brilliant Futures CFO Mattias Palmaer går på föräldraledighet - Camilla Lönn blir interim CFO under perioden Brilliant Futures Chief Financial Officer (CFO), Mattias Palmaer, kommer att vara föräldraledig perioden september 2023 till januari 2024. Under perioden kommer Camilla Lönn ta ö...
REG MAR
BRILLIANT FUTURE AB (PUBL): Fakturerad försäljning och ARR för Q2 samt H1 2023 Fakturerad försäljning uppgick för Q2 2023 till 21 412 TSEK (23 486), vilket motsvarar en minskning från föregående år med 2 074 TSEK eller 8,8 %. För H1 ökade fakturerad försälj...
REG
Brilliant Future AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2023 Årsstämman i Brilliant Future hölls den 15 maj 2023, kl. 18.00 i bolagets lokaler på Linnégatan 87A i Stockholm. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med va...
REG MAR
Brilliant Future AB (publ): Delårsrapport 1 Januari - 31 Mars 2023 Kraftig tillväxt i ARR, förbättrat resultat, stärkt balansräkning

Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05