Pressmeddelanden

REG
Brilliant Future AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2024 Årsstämman i Brilliant Future hölls den 15 maj 2024, kl. 18.00 i bolagets lokaler på Drottninggatan 26 i Stockholm. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med...
REG MAR
Brilliant Future AB (publ): Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024 Tydlig kostnadsminskning och resultatsförbättring.
REG
Brilliant Future AB (Publ): Offentliggörande av årsredovisning för 2023 "Året som gått har varit en resa av utmaningar och möjligheter. Vi har stått inför en orolig omvärld med krig i vår närhet, förändrade marknadsförhållanden och en alltmer digital...
REG
Brilliant Future AB (Publ): Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Brilliant Future AB (publ), org. nr. 556392-3332, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2024 kl. 18.00 i bolagets lokaler, Drottninggatan 26, Stockholm.
Brilliant Future AB (Publ): Brilliant Future lanserar ny produkt för enkel och smart kundrelationdundersökning Nu lanserar det svenska SaaS-företaget Brilliant Future en ny produkt för kundrelationsmätningar. Syftet med det nya verktyget är att ge Brilliants kunder utökade funktionalitete...
REG MAR
Brilliant Future AB (Publ): Fakturerad försäljning och ARR för Q1 samt 2024 Fakturerad försäljning uppgick för Q1 2024 till 23 069 TSEK (27 028), vilket motsvarar en minskning från föregående år med 3 959 TSEK eller 14,6 %. Årligen återkommande abonnema...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05