Pressmeddelanden

REG MAR
Teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades till cirka 66,6 procent och Brilliant Future tillförs cirka 34,5 MSEK EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SI...
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i Brilliant Future är idag, den 16 mars 2023 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SI...
Större aktieägare, styrelseordföranden och ledande befattningshavare nyttjar teckningsoptioner av serie TO1 för motsvarande cirka 24,9 MSEK Större aktieägare, styrelseordföranden Erik Mitteregger och ledande befattningshavare för Brilliant Future AB ("Brilliant" eller "Bolaget") nyttjar totalt 3 554 485 teckningsopti...
REG MAR
Fakturerad försäljning och ARR för januari och februari 2023 Fakturerad försäljning uppgick för januari och februari 2023 till 19 128 TSEK (14 902), vilket motsvarar en ökning från föregående år med 4 226 TSEK eller 28,4 %. Av ökningen är...
REG
Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Brilliant Future har fastställts till 7,00 SEK och utnyttjandeperioden inleds den 6 mars 2023 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SI...
Inspelning från presentation av Brilliant Futures bokslutskommuniké för 2022 Brilliant Future AB ("Bolaget") bjöd in till rapportpresentation i samband med att Bolaget publicerar sin bokslutskommuniké för 2022 den 23 februari 2023. Rapportpresentationen h...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsredovisning 2022 ÅRSREDOVISNING
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT
Bokslutskommuniké 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Om Brilliant

Brilliant utvecklar och marknadsför tjänster som förbättrar kundupplevelser och medarbetarengagemang främst genom digitala plattformar. Med hjälp av dessa tjänster kan företag och organisationer mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare och i förlängningen driva förändringsprocesser som skapar förbättrad och uthållig lönsamhet. Brilliant är en av få aktörer på marknaden om erbjuder helhetslösningar där kund- och medarbetarperspektivet kopplas ihop. Metodiken är vetenskaplig och bygger på sambanden mellan medarbetarengagemang, kundlojalitet och lönsamhet.

Webbplats
https://brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05