REG

Rättelse; Fakturerad försäljning och ARR för Q4 samt för januari till december 2023

Vid arbetet med bokslutet för 2023 har framkommit att ARR uppgår till 66 841 TSEK och inte 68 300 TSEK så som uppgavs i pressmeddelande den 12 januari. Felet beror på den mänskliga faktorn där en uppsägning av två abonnemang inte rapporterats in i bolagets CRM-system i tid.
Jämförelsen från 2022 för ARR angavs felaktigt till 52 370 TSEK, skall vara 53 370 TSEK i enlighet med tidigare rapportering.

Fakturerad försäljning uppgick för Q4 2023 till 28 672 TSEK (30 155), vilket motsvarar en minskning från föregående år med 1 482 TSEK eller 5%. För perioden januari till december minskade fakturerad försäljning med 2 060 TSEK eller 2% till 92 397 (94 456) TSEK.

Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av kvartalet till 66 841 TSEK (53 370) vilket motsvarar en ökning från föregående år med 25% och en ökning jämfört med föregående kvartals utgång om 66 355 TSEK med 486 TSEK eller 1%.

"Årets sista kvartal påverkades fortsatt av det rådande ekonomiska läget, med en förskjutning i säljprocesser och svårighet att nå fram till beslut som leder till affär. Det effektivisering av våra sälj- och marknadsinsatser som har genomförts har därför ännu inte visat den effekt som vi hade önskat men vi fortsätter på inslagen väg och arbetar samtidigt fokuserat med att optimera vår verksamhet för att säkerställa att vi är väl rustade för en ekonomisk nedgångsperiod" säger Ulrika Jonsson, VD på Brilliant Future. 

Fakturerad försäljning och ARR redovisas så snart de är fastställda efter kvartalsslut. Kvartalsrapporten i sin helhet presenteras enligt vår finansiella kalender: https://investor.brilliantfuture.se/finansiell-kalender/

För ytterligare information kontakta

Ulrika Jonsson, VD
Tel: +46 73 408 27 05
E-post: [email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se 

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet och 75 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05