REGMAR

Fakturerad försäljning och ARR för Q3 samt för januari till september 2023

Fakturerad försäljning uppgick för Q3 2023 till 15 285 TSEK (16 589), vilket motsvarar en minskning från föregående år med 1 305 TSEK eller 7,9 %. För perioden januari till september minskade fakturerad försäljning med 577 TSEK eller 0,9 % till 63 724 (64 302) TSEK.

Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av kvartalet till 66 355 TSEK (46 830) vilket motsvarar en ökning från föregående år med 41,7 % och en ökning jämfört med föregående kvartals utgång om 66 271 TSEK med 84 TSEK eller 0,1 %.

"Den förskjutning i säljprocesser som vi noterade i slutet av andra kvartalet har fortsatt under tredje kvartalet. Trots att vi fortsatt upplever ett stort intresse och efterfrågan på marknaden tar det längre tid att nå fram till beslut som leder till affär, vilket sannolikt är en konsekvens av det rådande ekonomiska läget. Vår målsättning är att vi genom nya produktlanseringar och riktade marknadsinsatser ska vända den negativa trenden under årets sista månader" säger Ulrika Jonsson, VD på Brilliant Future.

Fakturerad försäljning och ARR redovisas så snart de är fastställda efter kvartalsslut. Kvartalsrapporten i sin helhet presenteras enligt vår finansiella kalender: https://investor.brilliantfuture.se/finansiell-kalender/

För ytterligare information kontakta

Ulrika Jonsson, VD
Tel: +46 73 408 27 05
E-post: [email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2023 kl.08.30.

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet och 75 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se

Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05