REGMAR

Fakturerad försäljning och ARR för Q1 2023

Fakturerad försäljning uppgick för Q1 2023 till 27 028 TSEK (24 227), vilket motsvarar en ökning från föregående år med 2 801 TSEK eller 11,6 %. Av ökningen är 2 252 TSEK relaterat till högre försäljning än föregående år och 549 TSEK beroende på förbättrade faktureringsrutiner.

Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av kvartalet till 59 458 TSEK (41 678) vilket motsvarar en ökning från föregående år med 42,7 % och en ökning jämfört med föregående kvartalets utgång om 53 370 TSEK med 6 088 TSEK eller 11,4 %.

"Det är mycket glädjande att vi fortsätter att leverera tillväxt i både fakturerad försäljning och ARR under årets första kvartal, vilket visar att vi är på rätt väg och nu har skapat en struktur där vi kan arbeta mer fokuserat i vår säljorganisation för att både öka försäljningen av nya abonnemang och att växa på befintliga kunder. Detta skapar positiv energi i organisationen och ger oss bra förutsättningar att fortsätta på inslagen väg." säger Ulrika Jonsson, VD på Brilliant Future.

Fakturerad försäljning och ARR redovisas så snart de är fastställda efter kvartalsslut. Kvartalsrapporten i sin helhet presenteras enligt vår finansiella kalender: https://investor.brilliantfuture.se/finansiell-kalender/

För ytterligare information kontakta

Ulrika Jonsson, VD
Tel: +46 73 408 27 05
E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2023 kl.10.00.

Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet och 75 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05