REGMAR

Fakturerad försäljning och ARR för januari och februari 2023

Fakturerad försäljning uppgick för januari och februari 2023 till 19 128 TSEK (14 902), vilket motsvarar en ökning från föregående år med 4 226 TSEK eller 28,4 %. Av ökningen är 3 547 TSEK relaterat till högre försäljning än föregående år och 679 TSEK beroende på förbättrade faktureringsrutiner.

Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av februari till 58 213 TSEK (40 095) vilket motsvarar en ökning från föregående år med 45,2 % och en ökning jämfört med förra årets utgång om 53 370 TSEK med 4 843 TSEK eller 9,1 %.

"Det är mycket glädjande att den positiva utvecklingen i både fakturerad försäljning och ARR som vi såg i Q4 2022 nu fortsätter även under årets två första månader. Detta är ett resultat av ett framgångsrikt migreringsarbete samt att vi nu har en skalbar affärsmodell där vi kan fokusera mer renodlat på våra befintliga kunder och försäljning av nya abonnemang. Det är även glädjande att se att efterfrågan på våra tjänster är fortsatt stabil och ses som en affärskritisk investering för organisationer som vill säkerställa kundnytta, utveckla medarbetarrelationer samt engagemang och lönsamhet i verksamheten." säger Ulrika Jonsson, VD på Brilliant Future.

Bolaget har valt att avvika från normalt förfarande för att ge en transparent bild av bolagets ARR och fakturerade försäljning inför teckningsoptionsinlösen för TO1 under mars månad. Bolaget kommer framgent att följa normal rutin enligt nedan för kommande kvartalsrapporteringar.  

Normalt förfarande:
Fakturerad försäljning och ARR redovisas så snart de är fastställda efter kvartalsslut. Kvartalsrapporten i sin helhet presenteras enligt vår finansiella kalender: https://investor.brilliantfuture.se/finansiell-kalender/

För ytterligare information kontakta

Ulrika Jonsson, VD
Tel: +46 73 408 27 05
E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mar 2023 kl.15.00.

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet och 75 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05