Brilliant Future AB (Publ): Valberedning inför årsstämma 2023 utsedd

Inför årsstämman 2023 har bolagets största ägare utsett ledamöter till valberedningen. Enligt den instruktion för valberedningsarbetet som antogs på årsstämman 17 maj 2022 ska valberedningen bestå av representanter för de tre största aktieägarna vid tredje kvartalets utgång.

De tre ägarna som är representerade i valberedningen stod för ett innehav om totalt ca 54 procent av antalet aktier och röster i bolaget, per den 30 september.

Efter att de största ägarna har utsett sina representanter, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Stefan Rossi, valberedningens ordförande
  • Erik Mitteregger, utsedd av Erik Mitteregger Förvaltnings AB
  • Per Åhlgren, utsedd av GoMobile nu AB.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023, som hålls 15 maj, och på bolagets hemsida.

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 3 mars 2023. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida. Aktieägarna i Brilliant Future uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till [email protected] eller post till Brilliant Future AB (publ), Att: Bolagsstämma 2023, Box 24182,104 51 Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 73 - 408 27 05

Vid intresse av intervju, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 70 - 771 51 65

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05