REGMAR

Brilliant Future AB (Publ): Ulrika Jonsson utsedd till ny VD

Styrelsen för Brilliant Future AB har idag beslutat att utse Ulrika Jonsson till ny VD. Hon tillträder sin befattning omgående. Beslutet är en följd av att nuvarande VD Andreas Ferm meddelat styrelsen att han vill avsluta sin anställning.

Ulrika Jonsson anställdes på Brilliant Future AB i januari 2020 och hade under två år rollen som "Chief Marketing and Business Development Officer". Den 11 januari i år utsågs hon till tillförordnad VD då VD Andreas Ferm på grund av sjukdom i familjen önskade tjänstledigt från sin roll.

"Styrelsen vill först och främst tacka Andreas för det utmärkta arbete han gjort med att transformera Brilliant Future från ett dotterbolag i Wise Group-koncernen till ett börsnoterat bolag med teknik, produkter och medarbetare av mycket hög klass.

Att Ulrika Jonsson nu utses till VD är en naturlig följd av det arbete hon har utfört sedan hon tillträdde befattningen som tillförordnad VD. Styrelsen är övertygad om att Ulrika besitter de kompetenser och ledaregenskaper som behövs för att ta bolaget till lönsamhet och med tiden nå de finansiella mål som är uppställda för verksamheten", säger Erik Mitteregger, styrelseordförande i Brilliant Future AB.

 

För ytterligare information kontakta:
Erik Mitteregger, styrelsens ordförande

Tel: 070 600 4484

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2022 kl 08:00.

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05