REGMAR

Brilliant Future AB (Publ): Styrelsen i Brilliant Future AB utser Ulrika Jonsson till t f VD

Med anledning av att Andreas Ferm har meddelat styrelsen i Brilliant Future AB att han på grund av sjukdom i familjen önskar tjänstledigt från sin roll som VD, har styrelsen i dag utsett Ulrika Jonsson till tillförordnad VD i Brilliant Future AB. Ulrika tillträder sin nya roll omgående och förordnandet gäller tillsvidare.

Ulrika är idag Chief Marketing and Business Development Officer och är anställd på Brilliant Future sedan januari 2020. Hon har bred erfarenhet av strategiskt och operativt arbete på bolag i stark tillväxt och med hög förändringstakt, inte minst i olika roller på Microsoft AB.

- Styrelsen är mycket tacksam för att Ulrika med kort varsel accepterat rollen som tillförordnad VD för Brilliant Future. Ulrika har varit delaktig i att utforma vision och strategi för den tillväxtresa som Brilliant Future befinner sig på och har en djup kunskap om bolaget, dess erbjudande och organisation. Detta gör att hon omgående kan fortsätta arbetet med att realisera den affärsplan som ligger till grund för bolagets fortsatta utveckling, säger Erik Mitteregger, styrelseordförande för Brilliant Future.

I samband med Andreas Ferms tjänstledighet tillsätts även Sara Gustafsson som t f Chief Sales Officer på Brilliant Future. Sara är anställd på Brilliant Future sedan 2011 och har under de senaste åren haft ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring. I sitt nya uppdrag kommer Sara att ansvara för Brilliant Futures totala försäljning och tillväxt mot nya och befintliga kunder. Sara tillträder sin roll omgående och kommer även att ingå i Brilliant Futures ledningsgrupp.

Andreas Ferm kommer tills vidare inte längre ingå i Brilliant Futures ledningsgrupp. Han kommer dock fortsatt stå till styrelsens och VD:s förfogande, främst för arbetsuppgifter av strategisk karaktär.

Erik Mitteregger, Styrelseordförande
Tel: +46 70 600 44 84
E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: [email protected], www.mangold.se

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2022 kl 08:30.

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05