REG

BRILLIANT FUTURE AB (PUBL): HUVUDÄGARE UTFÄRDAR KÖPOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I BRILLIANT FUTURE AB

Styrelsen i Brilliant Future AB (publ) har idag informerats om att en av dess huvudägare, Erik Mitteregger genom Erik Mitteregger förvaltnings AB, har utfärdat köpoptioner i Brilliant Future AB till ledande befattningshavare i Brilliant Future AB. Sammanlagt har 620 000 köpoptioner utfärdats till 11 personer.

Varje köpoption har utfärdats till priset 0,20 kronor, vilket motsvarar marknadsvärdet genom tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, och ger innehavaren rätt att under perioden 16 november 2026 - 27 november 2026 förvärva en aktie i Brilliant Future AB till priset 10,00 kronor.

Brilliant Future AB har inte medverkat i utfärdandet av köpoptionerna och kommer inte att belastas av några kostnader med anledning av detta.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future AB
[email protected] / +46 (0) 73 - 408 27 05

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected]www.mangold.se

Om Brilliant Future
Brilliant Future erbjuder en av marknadens främsta plattformar för att mäta kund- och medarbetarrelationer. Med 25-års erfarenhet förser man kunder med verksamhet i mer än 50 länder med agerbara insikter som resulterar i faktabaserade beslut och ett helhetsperspektiv på verksamheten. På så sätt kan företag och organisationer nå sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare.  Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.brilliantfuture.se     

Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05