Brilliant Future AB (Publ): Förlänger återförsäljaravtal med Sabio Ltd för Storbritannien och Irland

Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future förlänger, genom nytt avtal, samarbetet med Sabio Ltd för Storbritannien och Irland. Avtalet gäller tills vidare och ger Sabio Ltd en icke exklusiv rätt att erbjuda Brilliant Futures SaaS-lösning inom Customer Experience (CX) till sina kunder.

Det nya avtalet ersätter tidigare avtal mellan parterna och kommer framöver att redovisas inom ramen för årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) och förväntas bidra med en ökning på ca 2 MSEK från Q4 2021.

"Vi har en lång och framgångsrik relation med Sabio Ltd och det är glädjande att vi nu har förlängt avtalet och även fortsättningsvis kan erbjuda vår CX-lösning till kunder i Storbritannien och Irland. Partnerskap är en viktig del av vår strategi där vi genom samarbete kan skapa mer kundvärde och nå fler och nya marknader med våra digitala lösningar." säger Brilliant Futures VD Andreas Ferm.

Brilliant Futures CX-lösning är en heltäckande SaaS-lösning för kundundersökningar som ökar kvalitet, effektivitet och medarbetarnas engagemang - i varje kundkontakt. Kundernas upplevelse mäts och visualiseras i lösningen i realtid.

Läs mer på https://brilliantfuture.se/kundundersokning/brilliant-customer-service/

Andreas Ferm, VD
Tel: +46 70 587 97 50
E-post:[email protected]

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: [email protected], www.mangold.se

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattform för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Läs mer på www.brilliantfuture.se

Bifogade filer

PM-Sabio-2021-11-09.pdf

Om Brilliant

Brilliant utvecklar och marknadsför tjänster som förbättrar kundupplevelser och medarbetarengagemang främst genom digitala plattformar. Med hjälp av dessa tjänster kan företag och organisationer mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare och i förlängningen driva förändringsprocesser som skapar förbättrad och uthållig lönsamhet. Brilliant är en av få aktörer på marknaden om erbjuder helhetslösningar där kund- och medarbetarperspektivet kopplas ihop. Metodiken är vetenskaplig och bygger på sambanden mellan medarbetarengagemang, kundlojalitet och lönsamhet.

Webbplats
https://brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05