REGMAR

BRILLIANT FUTURE AB (PUBL): Fakturerad försäljning och ARR för Q2 samt H1 2023

Fakturerad försäljning uppgick för Q2 2023 till 21 412 TSEK (23 486), vilket motsvarar en minskning från föregående år med 2 074 TSEK eller 8,8 %. För H1 ökade fakturerad försäljning med 727 TSEK eller 1,5 % till 48 440 (47 712) TSEK.

Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av kvartalet till 66 271 TSEK (45 219) vilket motsvarar en ökning från föregående år med 46,6 % och en ökning jämfört med föregående kvartals utgång om 59 458 TSEK med 6 813 TSEK eller 11,5 %.

"Första halvåret 2023 visar en bra tillväxt i både fakturerad försäljning och ARR. Mot slutet av kvartalet noterade vi en viss förskjutning av ett antal säljprocesser i jämförelse med föregående år. Detta är sannolikt resultatet av längre beslutsprocesser hos våra kunder snarare än ett tecken på minskad efterfrågan. Totalt sett går vi in i det andra halvåret med bra fart och en hög aktivitet." säger Ulrika Jonsson, VD på Brilliant Future.

Fakturerad försäljning och ARR redovisas så snart de är fastställda efter kvartalsslut. Kvartalsrapporten i sin helhet presenteras enligt vår finansiella kalender: https://investor.brilliantfuture.se/finansiell-kalender/

För ytterligare information kontakta

Ulrika Jonsson, VD
Tel: +46 73 408 27 05
E-post: [email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2023 kl.08.30.

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet och 75 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05