REGMAR

Brilliant Future AB (Publ): Fakturerad försäljning och ARR för det andra kvartalet 2024

Fakturerad försäljning uppgick för det andra kvartalet 2024 till 20 448 TSEK (21 412), vilket motsvarar en minskning från föregående år med 964 TSEK eller 4,5 procent. Under det första halvåret uppgick försäljningen till 43 517 TSEK, en minskning med 4 923 TSEK eller 4,9 procent.

Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av kvartalet till 71 795 TSEK, enligt den uppdaterad beräkningsmodell som annonserades i pressmeddelande den 20 juni 2024: https://investor.brilliantfuture.se/pressmeddelanden/?slug=brilliant-future-ab-publ-brilliant-future-byter-till-bran-15636

Förändringen av beräkningsmodell genomfördes samband med byte av CRM-system vid maj månads utgång. Vid den tidpunkten uppgick ARR till 69 452 TSEK respektive 71 220 TSEK enligt det gamla respektive det nya sättet att räkna.

Baserat på den gamla beräkningsmodellen uppgick ARR vid utgången av det andra kvartalet 2023 till 66 271 TSEK och vid utgången av det första kvartalet 2024 till 67 725 TSEK.

"Trots tuffa jämförelsetal mot Q2 2023 kan vi konstatera att vi taktar enligt den plan som vi har satt för 2024. Det råder fortfarande en försiktighet på marknaden så det är glädjande att se att våra produktnyheter under året har tagits emot väl, både hos befintliga och nya kunder. Med den förändrade modell för ARR beräkning som är implementerad är vi nu också mer jämförbara med andra SaaS-bolag, vilket ger oss en mer rättvisande beskrivning av vår affär." säger Ulrika Jonsson, VD på Brilliant Future.

Fakturerad försäljning och ARR redovisas så snart de är fastställda efter kvartalsslut. Kvartalsrapporten i sin helhet presenteras enligt vår finansiella kalender: https://investor.brilliantfuture.se/finansiell-kalender/

För ytterligare information kontakta

Ulrika Jonsson, VD
Tel: +46 73 408 27 05
E-post: [email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2024 kl.14.00.

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 25-års erfarenhet förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05