REG

Brilliant Future AB (Publ): dotterbolag sluter fyraårigt samarbetsavtal med Sveriges Kommuner och Regioner

Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future Sverige AB, dotterbolag till Brilliant Future AB, signerar samarbetsavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och blir ny samarbetspartner för en nationell servicemätning. Avtalet gör det möjligt för alla Sveriges 290 kommuner att anlita Brilliant för denna mätning.

Brilliant Future Sverige ersätter genom avtalet SKR:s tidigare mätning inom service och bemötande. SKR har till uppgift att stödja Sveriges kommuner och regioner samt bidra till att utveckla deras verksamhet.

Avtalet träder i kraft december 2021 och gäller i fyra år, under perioden kan Sveriges 290 kommuner sluta avtal med Brilliant Future Sverige om deras SaaS-lösning inom Customer Experience. Avtalet utgör inga garanterade volymer, utan varje deltagande kommun beslutar själv om avtal med Brilliant Future Sverige.

- Detta samarbetsavtal stärker vår position inom offentlig sektor och SKR skapar tydligt mervärde för sina medlemmar. Genom vår expertis inom Customer Experience och digitala lösningar tillsammans med SKR:s goda kunskap inom kommunal medborgarservice skapar vi nu en servicemätning som kan bidra till medborgardriven tjänste- och verksamhetsutveckling i Sverige, säger Andreas Ferm, vd på Brilliant Future Sverige.

Servicemätningens syfte är att få invånarnas feedback på upplevelsen av service och bemötande när de kontaktar sin kommun.

För mer information om mätningen: besök SKR:s hemsida.

För ytterligare information kontakta

Andreas Ferm, vd
Tel: +46 70 587 97 50
E-post: [email protected]

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattform för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat.

Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05