BRILLIANT FUTURE AB (PUBL): BRILLIANT FUTURE LANSERAR ny förbättrad funktionalitet för att mäta kundlojalitet

Det svenska SaaS-företaget Brilliant Future stärker sitt erbjudande med förbättrad funktionalitet för att mäta kundlojalitet. Net Promoter Score (NPS) är idag en av de mest vedertagna metoderna för att mäta kundernas lojalitet och har en stark koppling till företagets lönsamhet. Brilliant Futures nya NPS-modul hjälper organisationer att mäta, analysera och öka lojaliteten bland sina kunder.

Med den nya funktionen kan Brilliant Futures kunder visualisera kundernas lojalitet på ett enklare och mer dynamiskt sätt. I den nya NPS-modulen finns nu även tillgång till branschbenchmark vilket möjliggör att jämföra sitt resultat med konkurrenter inom branschen. Kunders kommentarer kopplade till NPS-resultatet finns tillgängligt direkt i NPS-modulen för att förenkla analysen och agera på kundernas feedback.

Tillsammans med NPS-modulen lanseras även digital onboarding för att underlätta för kunderna, effektivisera interna processer och öka skalbarheten. Funktionen finns tillgänglig nu och ingår i Brilliant Futures befintliga abonnemangslösning för kundundersökningar.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter och tjänster så att de skapar största möjliga värde på marknaden. Med vår nya NPS-modul gör vi det möjligt för våra kunder att stärka sina kundrelationer ytterligare, vilket är en hörnsten för lönsamhet och tillväxt. Utöver detta så har vi tack vare vår digitala onboarding av produkten även effektiviserat hur vi internt arbetar med att nå ut till våra kunder, vilket är ett steg i rätt riktning för Brilliant Futures interna effektivisering och skalbarhet. säger Ulrika Jonsson, vd på Brilliant Future.

Läs mer om Brilliant Futures erbjudande för kundundersökningar här:

https://brilliantfuture.se/kundundersokning/

och medarbetarundersökningar här:

https://brilliantfuture.se/medarbetarundersokning/

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 73 - 408 27 05

Vid intresse av intervju, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 70 - 771 51 65

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta plattformar för kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet och 75 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

Brilliant utvecklar och marknadsför tjänster som förbättrar kundupplevelser och medarbetarengagemang främst genom digitala plattformar. Med hjälp av dessa tjänster kan företag och organisationer mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare och i förlängningen driva förändringsprocesser som skapar förbättrad och uthållig lönsamhet. Brilliant är en av få aktörer på marknaden om erbjuder helhetslösningar där kund- och medarbetarperspektivet kopplas ihop. Metodiken är vetenskaplig och bygger på sambanden mellan medarbetarengagemang, kundlojalitet och lönsamhet.

Webbplats
https://brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected]brilliantfuture.se +46 73 408 27 05