Brilliant Future AB (Publ): Brilliant Future lanserar funktionalitet som mäter kundfokus

Det svenska SaaS-företaget Brilliant Future stärker sitt erbjudande för medarbetarundersökningar och kundundersökningar genom att lansera en helt ny funktion för att mäta kundfokus. Den nya funktionen ska hjälpa organisationer att förbättra sitt kundfokus genom att jämföra den internt uppskattade kundupplevelsen med kundens faktiska upplevelse.

Med den nya funktionen kan Brilliant Futures kunder utvärdera sitt kundfokus med hjälp av GAP-analys samt jämföra det egna resultatet över tid och med andra organisationer i branschen. GAP-analysen gör det möjligt att förstå organisationens nuläge jämfört med det önskvärda läget, och vad som behöver göras för att överbrygga gapet. Funktionen finns tillgänglig nu och kan läggas till i Brilliant Futures befintliga abonnemangslösning för medarbetarundersökningar.

- De kunder som vi ser är lönsamma har förstått att en bra kundupplevelse skapas av medarbetarnas engagemang och kundfokus. Med denna funktion vill vi hjälpa både befintliga och nya kunder att frigöra potentialen i människor. Genom att agera på datadrivna insikter om kundupplevelsen och medarbetarupplevelsen blir det enklare att driva organisationen i rätt riktning och fatta beslut som stärker affären, säger Ulrika Jonsson, vd på Brilliant Future.

Funktionen innehåller färdiga frågor utvecklade av Brilliant Future och är baserad på över 20 års erfarenhet av kund- och medarbetarundersökningar.

Läs mer om Brilliant Futures erbjudande för medarbetarundersökningar här:

https://brilliantfuture.se/medarbetarundersokning/

och kundundersökningar här:

https://brilliantfuture.se/kundundersokning/

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 73 - 408 27 05

Vid intresse av intervju, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 70 - 771 51 65

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected]www.mangold.se

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

Brilliant utvecklar och marknadsför tjänster som förbättrar kundupplevelser och medarbetarengagemang främst genom digitala plattformar. Med hjälp av dessa tjänster kan företag och organisationer mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare och i förlängningen driva förändringsprocesser som skapar förbättrad och uthållig lönsamhet. Brilliant är en av få aktörer på marknaden om erbjuder helhetslösningar där kund- och medarbetarperspektivet kopplas ihop. Metodiken är vetenskaplig och bygger på sambanden mellan medarbetarengagemang, kundlojalitet och lönsamhet.

Webbplats
https://brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05