REG

Brilliant Future AB (Publ): Brilliant Future byter till branschstandard vid beräkning av ARR

För att bli mer jämförbart med andra SaaS-bolag byter Brilliant Future beräkningsmodell av ARR (Årligen Återkommande Abonnemangsintäkter) till MRR (Månatliga Återkommande Abonnemangsintäkter) gånger 12.

Brilliant Future har under det första halvåret 2024 arbetat målinriktat med att implementera interna processer i syfte att säkerställa en skalbar tillväxt. Detta har bland annat inneburit en övergång till en ny abonnemangs- och faktureringsplattform som är skapad för B2B SaaS-bolag. I samband med detta har Brilliant Futures ledning beslutat att följa branschstandard inom SaaS och ändra beräkningen av ARR (Årligen återkommande intäkter) till MRR (Månatligen Återkommande Abonnemangsintäkter) gånger 12, där sista månaden per kvartal används som beräkningsmånad.

Brilliant Future har på grund av systembytet inte möjlighet att påvisa rättvisande historiska data för den nya beräkningen, vilket medför att kommande rapportering via både pressmeddelande och kvartalsrapport kommer att innehålla jämförelsetal som ej har samma beräkningsgrund.

"Att stärka bolagets skalbarhet är helt naturligt för oss och något vi har arbetat med under en längre tid. Det steg vi nu har tagit innebär en uppdatering av både processer och system, vilket möjliggör för oss att ytterligare fokusera organisationen mot affärsdrivande insatser.", säger Ulrika Jonsson, vd på Brilliant Future.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 73 - 408 27 05

Vid intresse av intervju, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 70 - 771 51 65

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 25-års erfarenhet förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Webbplats
brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05