Brilliant Future AB (Publ): Brilliant Future breddar målgruppen genom nytt startpaket för kundundersökningar

Brilliant Future AB är ett svenskt SaaS-företag som levererar kund- och medarbetarundersökningar. Nu breddar företaget målgruppen genom att lansera ett startpaket för kundundersökningar – Kundundersökning Start. Lösningen riktar sig till kundserviceavdelningar med upp till nio kundservicemedarbetare på stora såväl som mindre företag och utgör ett enkelt insteg för nya och befintliga kunder. 

Med den nya paketeringen breddar Brilliant Future målgruppen då mindre kundserviceavdelningar nu kan erbjudas en kostnadseffektiv och enkel lösning för att komma igång med att mäta, analysera och agera på kundernas upplevelse. Kundundersöknings Start finns tillgänglig för kunder att beställa nu.

- Vår data visar gång på gång att engagerade medarbetarare skapar lojala kunder vilket påverkar resultatet på sista raden positivt – så kundupplevelsen är en affärskritisk fråga för alla kundserviceavdelningar, oavsett storlek. Med Kundundersökning Start kan vi hjälpa fler företag och organisationer att fatta rätt beslut om sina kunder. Men vi breddar inte bara målgruppen för helt nya kunder, vi kan även erbjuda befintliga kunder som jobbar med medarbetarundersökningar och har en mindre kundserviceorganisation ett enkelt insteg till kundundersökningar och på så vis utveckla fler helhetskunder, säger Ulrika Jonsson, tf vd på Brilliant Future.

Kundundersökning Start är en digital abonnemangslösning där paketeringen är baserad på Brilliant Futures befintliga helhetslösning för kundservice. Lösningen innehåller färdiga frågor utvecklade av Brilliant Future, baserade på 20 års erfarenhet av kundundersökningar.

Läs mer om Kundundersökning Start här: brilliantfuture.se/kundundersokning-startpaket/

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Jonsson, t.f. vd, Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 73 – 408 27 05

Vid intresse av intervju, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Brilliant Future
[email protected] / +46 (0) 70 - 771 51 65

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-ars erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Läs mer på www.brilliantfuture.se


Om Brilliant

Brilliant utvecklar och marknadsför tjänster som förbättrar kundupplevelser och medarbetarengagemang främst genom digitala plattformar. Med hjälp av dessa tjänster kan företag och organisationer mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare och i förlängningen driva förändringsprocesser som skapar förbättrad och uthållig lönsamhet. Brilliant är en av få aktörer på marknaden om erbjuder helhetslösningar där kund- och medarbetarperspektivet kopplas ihop. Metodiken är vetenskaplig och bygger på sambanden mellan medarbetarengagemang, kundlojalitet och lönsamhet.

Webbplats
https://brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05