Brilliant Future AB (Publ): 60 svenska kommuner har slutit avtal med dotterbolaget Brilliant Future Sverige AB

Brilliant Future Sverige AB, dotterbolag till svenska SaaS-företaget Brilliant Future AB, signerade i december 2021 ett samarbetsavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Ett samarbetsavtal som gör det möjligt för Sveriges alla 290 kommuner att sluta avtal med Brilliant Future Sverige om företagets SaaS-lösning inom kundundersökningar. Redan nu har över 60 svenska kommuner ingått avtal. 

Genom avtalet ersatte Brilliant Future Sverige SKR:s tidigare undersökning inom service och bemötande. Samarbetsavtalet utgör inga garanterade volymer, varje deltagande kommun beslutar själv om avtal med Brilliant Future Sverige. 

- Vi har mötts av ett otroligt högt engagemang från Sveriges kommuner när vi tillsammans med SKR presenterat Brilliant Future Sverige som ny partner. Vår expertis och våra digitala lösningar bidrar till medborgardriven tjänste- och verksamhetsutveckling i Sverige och att över 60 kommuner på så kort tid valt att ingå avtal med oss befäster vår position inom offentlig sektor på den svenska marknaden, säger Ulrika Jonsson, t.f. vd på Brilliant Future Sverige. 

SKR har till uppgift att stödja Sveriges kommuner och regioner och bidra till att utveckla deras verksamhet. Brilliant Future Sveriges SaaS-lösning för kundundersökningar utgör en strategisk lösning som inte bara hjälper kommunerna att mäta invånarnas upplevelse av kommunens service och bemötande efter att de varit i kontakt med kommunen. Den bidrar även till att utveckla invånarservicen i Sverige, eftersom att den data som samlas in analyseras och presenteras på ett relevant och agerbart sätt.  

 

För mer information, besök SKR:s hemsida: https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/planerafoljauppochatgarda/foljauppochanalysera/foljauppserviceochbemotande.59445.html 

För ytterligare information kontakta:  
Ulrika Jonsson, t.f. vd, Brilliant Future 
[email protected] / +46 (0) 73 – 408 27 05 

Vid intresse av intervju, kontakta:  
Alexandra Vass, presskontakt Brilliant Future  
[email protected] / +46 (0) 70 - 771 51 65  

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se 

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Läs mer på www.brilliantfuture.se 


Om Brilliant

Brilliant utvecklar och marknadsför tjänster som förbättrar kundupplevelser och medarbetarengagemang främst genom digitala plattformar. Med hjälp av dessa tjänster kan företag och organisationer mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare och i förlängningen driva förändringsprocesser som skapar förbättrad och uthållig lönsamhet. Brilliant är en av få aktörer på marknaden om erbjuder helhetslösningar där kund- och medarbetarperspektivet kopplas ihop. Metodiken är vetenskaplig och bygger på sambanden mellan medarbetarengagemang, kundlojalitet och lönsamhet.

Webbplats
https://brilliantfuture.se

Prenumerera

Få löpande information från Brilliant via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BRILL ISIN-kod SE0015811625

IR-Kontakt

Ulrika Jonsson VD [email protected] +46 73 408 27 05