Handelsinformation

Kortnamn BRANDB
Kurs ()
Förändring ()
Finansiella instrument
Kortnamn ISIN-kod Marknad
BRANDB SE0017885155 NGM Nordic SME

Om Brandbee

Prenumerera

Få löpande information från Brandbee via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155