REG
Robert Jensen vald till Styrelseordförande Under det konstituerande styrelsemötet i Brandbee Holding AB, idag den 10 maj, valdes Robert Jensen som ordförande. Robert Jensen ersätter därmed Stephan Knowles som styrelsens o...
REG
Kommuniké från årsstämma i Brandbee Holding AB (publ) Idag den 7 maj höll Brandbee Holding AB årsstämma. Följande är en sammanfattning av vad som beslutades vad gäller ordinarie punkter på årsstämman: • Stämman fastställde resultat...
REG
Brandbee: Två nya avtal i april Brandbees dotterbolag Videoburst AB, vilket har ett exklusivt försäljningsavtal med Studentcompetitions International, har skrivit avtal med CoreNet Global för en kampanj på Stud...
REG MAR
Kvartalsrapport 1 2024 Brandbee Holding AB VD HAR ORDET  Bästa aktieägare, Vilket ni säkert har märkt så händer det en hel del på Brandbee just nu. Vi har precis avslutat en företrädesemission som tillför bolaget 12,4 Mkr...
REG MAR
Teckningsperioden för Brandbee Holdings företrädesemission avslutad Teckningsperioden för Brandbee Holdings företrädesemission löpte ut den 19 april 2024 och det slutliga utfallet visar att den tecknades till 7,31 %. Emissionen tecknades med före...
REG
Förtydligande: Brandbees årsredovisning publicerad Revisorns notering i revisionsberättelsen föll bort i tidigare publicerade pressmeddelande 2024-04-23 vid publicering av Brandbees årsredovisning.  Brandbees årsredovisning för r...
REG
Brandbees årsredovisning publicerad Brandbees årsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns nu tillgänglig som bifogad pdf eller på bolagets hemsida: https://investor.brandbee.com/finansiella-rapporter För mer info...
REG
Teckningsperioden för Brandbee Teckningsoption TO2 inleds idag 16 april. I dag, den 16 april 2024 inleds teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna" eller "TO2") som emitterades i samband med företrädesemissionen i j...
REG
Kallelse till årsstämma i Brandbee Holding AB Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024, kl.10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm. Rätt att delta vid årsstä...
REG
Brandbee offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission 2024 Brandbee Holding AB (publ) ("Brandbee" eller "Bolaget") offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som den extra bolagsstämman i Brandbe...
REG
BrandBee Holding AB fortsätter med renodlingen av koncernen och bildar därför två nya dotterbolag och säljer Brandbee Anegy Online Marketing, under namnändring till MOAB Konsult AB BrandBee Holding AB meddelar idag att bolaget tar ytterligare ett steg med att renodla koncernstrukturen inom Brandbee Holding AB. Brandbee bildar därmed två nya helägda dotterbo...
REG
Sista dag för handel i Brandbee Holdings aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 mars 2024 Mot bakgrund av att dagens extra bolagsstämma godkände styrelsens förslag om företrädesemission, upplyses härmed att sista dag för handel med bolagets aktie inklusive rätt att er...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma den 27 mars 2024 i Brandbee Holding AB Brandbee Holding AB har idag den 27 mars 2024 haft en extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Karlavägen 58. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Entledigande av...
REG MAR
Brandbee Holding ingår avsiktsförklaring om att förvärva ca 90 % av aktierna i Holmasjön Prospektering AB från Masify Capital AB Brandbee tar ytterligare steg för att bredda bolagets verksamhet. Styrelsen ser många möjligheter just nu i marknaden att investera i olika projekt. Tidigare i vintras investerad...
REG MAR
Brandbee Holdings föreslagna företrädesemission fullt ut garanterad Brandbee Holding kan stolt meddela att den föreslagna företrädesemissionen, som kommer att behandlas vid den extra bolagsstämman den 27 mars 2024, är fullt ut garanterad. Emissio...
REG
Brandbee säljer konvertibeln i Norwegian Block Exchange (NBX) Brandbee meddelade i februari att bolaget förvärvat en konvertibel i den norska kryptobörsen Norwegian Block Exchange AS för 1 M SEK, med en konverteringskurs på 0,60 NOK. Brandb...
REG
Förtydligande av nytt datum avseende kallelse till extra bolagsstämma Då bolaget kallade aktieägarna i BrandBee Holding AB till en extra bolagsstämma den 27 mars 2024, kl. 10.00 ställs den tidigare planerade extrastämman fredagen den 1 mars 2024 in...
REG
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRANDBEE HOLDING AB Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 mars 2024, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm. Rätt att d...

Om Brandbee

Prenumerera

Få löpande information från Brandbee via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155