Pressmeddelanden

Uppdaterad finansiell kalender Brandbee senarelägger datum för årsstämman. från planerat datum den 25 april till den 5 maj. Den uppdaterade finansiella kalendern ser därmed ut enligt nedan. Årsredovisning för...
REG MAR
BrandBee Holding AB - Bokslutskommuniké 2022 FINANSIELL ÖVERSIKT  Belopp  inom parentes avser motsvarande period föregående år. KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 4 2022  Nettoomsättningen uppgick till 5,2 MSEK (4,7) T...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB November 2022 Brandbee Holding AB har idag, den 30 november 2022, haft en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen 58. Aktieägare motsvarande 13,81 % av rösterna var närvarande vid...
Brandbees taktiska hyperlokala dynamiska annonsering gör succé Brandbee har i ett par pilotprojekt erbjudit marknaden en unik metod för hyperlokal dynamisk annonsering. Trots att metoden ännu inte marknadsförts har pilotprojekten visat sig v...
REG
Kallelse till extra bolagstämma i Brandbee Holding AB Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 november 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.
REG MAR
Kvartalsrapport 3 2022 VD HAR ORDET  Bästa aktieägare,  Under det tredje kvartalet har Brandbee fokuserat på hårt arbete med bolagets kundrelationer. Resultatet av detta visar sig nu genom ett stort oc...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsredovisning 2022 ÅRSREDOVISNING
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT
Bokslutskommuniké 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Om BrandBee

Webbplats
https://brandbee.com/

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155