Pressmeddelanden

REG MAR
Brandbee säljer Studentcompetitions.com Brandbee fortsätter sin omstrukturering, kostnadsbesparings- och renodlingsresa och fokuserar framgent verksamheten på Saas-tjänsterna Brandbee, Videoburst och BIX samt konsulttj...
REG
Kallelse till extra bolagstämma i Brandbee Holding AB Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extrabolagsstämma torsdagen den 7 december 2023, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm...
REG
Brandbee: Student Competitions genomför ytterligare kampanjer för HYVE Innoviation Brandbees SaaS-plattform Student Competitions genomför ytterligare tre kampanjer via sitt samarbete med HYVE Innovation Gmbh.
REG
BrandBee Holding AB meddelar utfall av Brandbee TO1 Brandbee´s teckningsoptioner Brandbee TO1 avslutades 26 Oktober. Utfallet visar på att det tecknades 233 010 stycken till kursen 0,025 SEK och Brandbee tillförs 5 825,25 SEK. Ant...
REG MAR
Brandbee: Kvartalsrapport 3 2023 VD HAR ORDET  Hej, Jag har under kvartalet fortsatt arbetet med att  effektivisera verksamheten samt attrahera fler kunder till Brandbee. Ett led i denna effektivisering var byte...
REG
Brandbee byter marknadsplats till Nordic SME på Nordic Growth Market Brandbee Holding AB har erhållit godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdagen är beräknad till den 24 oktober 2023. Brandbee byter därmed m...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Extra bolagsstämma Övrig händelse
Bokslutskommuniké 2023 Bokslutskommuniké
Årsstämma Årsstämma

Om Brandbee

Prenumerera

Få löpande information från Brandbee via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155