VD uppdatering

Brandbee gör sitt bästa år hittills!

Under årets tre första kvartal  ökar Brandbees omsättning med hela 461 procent, vilket motsvarar en ökning från 4,1 miljoner kronor till hela 23 miljoner kronor. Denna utveckling visar på ett högt förtroende hos Brandbees kunder. Under hösten har vi dessutom genomfört ett effektiviseringsarbete för att skapa en plattare och mer agil organisation där fokus ligger på att förena Brandbees tre affärsområden, Analytics & Data Science, Video & Leads och Digital Marketing. Kort sagt, 2021 är Brandbees bästa år hittills och vi växlar nu upp inför det stundande nyåret.

Den spännande utvecklingen fortsätter under 2022 där fokus ligger på att öka försäljning och intäkter inom samtliga av Brandbees affärsområden. Brandbees digitala produkter fortsätter att utvecklas för att öka konkurrenskraften och möjliggöra för en god tillväxt framåt.

Styrelsen beslutade den 14 december 2021, att kalla till en extra bolagsstämma den 12 januari 2022 för att få bemyndigande för en företrädesemission. Bakgrunden till styrelsens förslag till en företrädesemission är att skala upp och öka takten på produktutveckling och marknadsföring av Brandbees SaaS-tjänster. I fokus är produkten Brand Value Index, där Brandbee avser att släppa en IOS, Android App och en webblösning, samt en större rekryteringskampanj för att anställa produktägare, produktspecialister, analytiker och säljare.

Bolaget fortsätter att drivas framåt med en klar förvärvsstrategi. Jag kan meddela att Due Diligence processen fortskrider med Atenga Insights Group vilken förväntas vara klar i början av första kvartalet.

Vi ser fram emot att se vad det kommande året har att erbjuda och att ni följer Brandbees fortsatta tillväxtresa.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

Magnus Clarenbring, VD


Om BrandBee

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155