REG

Uppdaterad rättelse av uppdaterad finansiell kalender

Det tidigare under gårdagen kommunicerade datumet för publicering av årsredovisning var felaktigt. Det korrekta datumet för publicering av årsredovisning är fredagen den 21 april.  

Den uppdaterade finansiella kalendern ser därmed ut enligt nedan.

Årsredovisning för 2022 - 2023-04-21
Rapport för första kvartalet 2023 - 2023-04-25
Årsstämma - 2023-05-05
Halvårsrapport 2023 - 2023-08-30
Rapport för tredje kvartalet 2023 - 2023-10-27
Bokslutskommuniké 2023 -  2024-02-23

För mer information om Brandbee, vänligen kontakta:

Magnus Clarenbring, VD
[email protected]

Brandbee Holding AB är ett martech-bolag med fokus på digital marknadsföring. Med unika produkter för analys (Brandbee Industry Index) och videoannonsering (Videoburst) levererar Brandbee datadrivna insikter och lösningar. Ett team av specialister säkerställer precision i Brandbees leverans till kunderna. Brandbees kunder finns i alla storlekar, från små, medelstora till globala bolag inom varierande sektorer. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com


Om BrandBee

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155