REGMAR

Brandbee: Kvartalsrapport 3 2023

VD HAR ORDET 

Hej,

Jag har under kvartalet fortsatt arbetet med att  effektivisera verksamheten samt attrahera fler kunder till Brandbee. Ett led i denna effektivisering var bytet av marknadsplats, från Spotlight Stock Market till NGM - Nordic Growth Market. Bytet ger Brandbee tillgång till en attraktiv intäktsdelningsmodell mellan oss och handelsplatsen. 

Jag vill poängtera att det är tuffa tider med allt som händer i vår närhet och i omvärlden, det vi märker är att de större processerna tar längre tid, det är en mer avvaktande marknad. Men, Brandbee har ett attraktivt erbjudande med produkter som skapar innehåll och analyserar effektivitet på ett kostnadseffektivt sätt. Detta i kombination med ett professionellt team med specialister som hjälper Brandbees stora som mindre kunder att lyckas digitalt. 

Under kvartalet har flera retail-butiker kopplat på sig till vårt erbjudande inom digital lokal marknadsföring, från tidigare 5 butiker till nu över 10. Vi ser ett stort intresse och behov hos de lokala butikerna att påbörja digitaliseringen och vi ser fram emot att fler kommer att koppla på sig. 

Vi ser även stort intresse för Studentcompetitions.com från bolag i alla storlekar kring kommande kampanjer. Under kvartalet genomförde vi bland annat kampanjer för CoreNet Global, Keystone Media Group och CPOPC med väldigt goda resultat. Jag hoppas att få tillfälle att återkomma med fler vunna kundkontrakt inom en snar framtid. 

Brandbee ökar omsättningen, från 3,7 MSEK till 4,2 MSEK. Vi förbättrar EBITDA resultat med hela 39 % under det tredje kvartalet och det landar på -1,4 MSEK (-2,3) på EBIT nivå  påverkas resultatet av engångskostnader i form av avskrivningar. EBIT för tredjekvartalet blev -9,4 MSEK (-5,9), varav -5,4 MSEK av engångskaraktär. Vi kommer fortsatt se ytterligare förbättringar framåt i takt med att de besparingsåtgärder vi har vidtagit kommer att ge effekt fullt ut.

* Belopp inom parentes avser det tredje kvartalet 2022.

Magnus Clarenbring, vd

FINANSIELL ÖVERSIKT 

Belopp  inom parentes avser motsvarande period föregående år.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 3 2023
Nettoomsättningen uppgick till 4,2 MSEK (3,7) 
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -1,4 MSEK (-2,3)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -9,4 SEK (-5,9) 
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,03)  

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - SEP 2023
Nettoomsättningen uppgick till 10,3 MSEK (11,8) 
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -5,3 MSEK (-9,4)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -17,4 MSEK (-17,7) 
Resultat per aktie uppgick till -0,05  SEK (-0,10) 

MODERBOLAGETS  FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 3 2023
Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (0,6) 
Rörelseresultatet uppgick till 0,4 MSEK (-0,7)
Periodens resultat  uppgick till -14,0 SEK (-0,9) 

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - SEP 2023
Nettoomsättningen uppgick till 4,0 MSEK (1,9)
Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK (-2,1)
Periodens resultat  uppgick till -14,4 MSEK (-2,8) 

Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl 08.55 

För mer information om Brandbee, vänligen kontakta:

Magnus Clarenbring, vd
[email protected]

Brandbee Holding AB är ett martech-bolag med fokus på digital marknadsföring. Med unika produkter för analys (Brandbee Industry Index) och videoannonsering (Videoburst) levererar Brandbee datadrivna insikter och lösningar. Ett team av specialister med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning säkerställer precision i Brandbees leverans till kunderna. Brandbees kunder finns i alla storlekar, från små,  medelstora till globala bolag inom varierande sektorer. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com


Om Brandbee

Prenumerera

Få löpande information från Brandbee via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155