REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB december 2023

Brandbee Holding AB har idag, den 7 december 2023, haft en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen 58. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust.

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 4 383 738,34834 kronor för täckande av förlust och utan indragning av aktier. Efter minskning av aktiekapitalet är aktiens kvotvärde 0,01343 kronor.

Aktiekapitalet efter ändring kommer att uppgå till 5 088 470,70166 kr och antalet aktier är oförändrat 378 888 362 st.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, vd
[email protected]

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com


Om Brandbee

Prenumerera

Få löpande information från Brandbee via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155