Halvårsrapport 2022

VD HAR ORDET

Bäste  aktieägare, 

Andra kvartalet är det första med Brandbees nya organisation på plats. Vilket direkt syns i orderböckerna. Brandbee gruppens stora kundfokus har inneburit att gruppen har vunnit flera nya affärer vilka kommer generera intäkter redan från kvartal tre. Brandbees kostnadsmassa är fortsatt lite för hög men innehåller dels uppsägningslöner men även kostnader för rekryteringar av specifik spetskompetens till Brandbees specialistteam samt säljavdelning.

Jämförelsesiffrorna med föregående år är inte fullt relevanta då de innehåller flera verksamheter från före detta CloudRepublic, som är avvecklade på grund av bristande lönsamhet. Omsättningen under andra kvartalet 2021 var bland annat hög på grund av stora mediakostnader som förmedlades genom koncernen utan lönsamhet, något som jag avvecklade under föregående år. Av den anledningen har Brandbee sänkt kostnaderna med 10,5 mkr. Det är mer relevant att jämföra omsättningen med första kvartalet 2022 och i den jämförelsen ökar vi marginellt med 3,61%.  Med det sagt så är Brandbee klart på rätt väg och det visar att vi erbjuder relevanta och attraktiva produkter och tjänster till marknaden. 

Lite kort om Brandbees produkterbjudande: 

Brandbee Industry Index (BIX) har fått ett nytt gränssnitt, vilket gör verktyget ännu mer enkelt och attraktivt för kunderna att använda. Den feedback vi får när vi presenterar BIX är mycket positiv ute på marknaden. Säljavdelningen använder dessutom BIX som verktyg för att identifiera potentiella nya kunder med stor framgång. 

Brandbees tekniker vidareutvecklar även Videoburst med ny funktionalitet, utöver att Videoburst gör det möjligt att mycket snabbt och enkelt producera stora mängder videos för kunder med många artikelnummer samt nu även för kunder med verksamhet på många orter. Här ser jag en fin potential att öka intäkterna samtidigt som vi behåller en god lönsamhet i affären.

Under hösten initierar vi ett omtag gällande Student Competitions. Under våren har vi sett en generell återhämtning post-Covid rörande antalet tävlingar för studenter, och Student Competitions har haft några fina samarbeten med kunder som Coins och Ad Stars. Samtidigt har vi identifierat möjligheter att bättre kapitalisera på de över 600.000 medlemmarna (opt-in) som finns i Student Competitions databas. 

Jag ser fram emot att presentera nya kunder på våra plattformar och tjänster under hösten!

Mvh

Magnus, vd

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2022
Nettoomsättningen uppgick till  8,1 MSEK (14,7)
Totala intäkter uppgick till  8,1 MSEK (14,7)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -11,8 MSEK (-19,4)
EBITDA, resultat före avskrivningar  uppgick till -7,1  MSEK (-10,6)
Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,01)

*Belopp  inom parentes avser första halvåret 2021.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 2 2022
Nettoomsättningen uppgick till  4,1 MSEK (12,1)
Totala intäkter uppgick till  4,1 MSEK (12,1)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -6,1 MSEK (-8,7)
EBITDA, resultat före avskrivningar  uppgick till -3,7  MSEK (-5,8)
Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,00)

*Belopp  inom parentes avser kvartal 2 2021.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2022
Nettoomsättningen uppgick till 1,3 MSEK (0,6)
Totala intäkter uppgick till 1,3 MSEK (0,6)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK (-14,7)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -1,3 MSEK (-9,5)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01)

*Belopp inom parentes avser första halvåret 2021.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 2 2022
Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK (0,3)
Totala intäkter uppgick till 0,6 MSEK (0,3)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-6,4)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -0,8 MSEK (-6,4)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01)

*Belopp inom parentes avser kvartal 2 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2022.01.01 - 2022.06.30)

 • Brandbee offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission. 
 • En omvänd split genomförs. Antalet aktier minskas med kvoten 1:10. 10 aktier sammanläggs till 1 aktie.
 • Brandbee fusionerar Brandbee Grab AB, Brandbee Northside AB, Student Competition AB, Videobur Sthlm AB med Brandbee Anegy Online Marketing AB.
 • Brandbees styrelseordförande lämnar på egen begäran.
 • Brandbee rekryterar Marknadschef från ARLA.
 • Electrolux Home förlänger avtalet avtalet med Brandbee Anegy. 
 • Brandbee Holdings företrädesemission tecknades till 75%
 • Brandbee ingår strategiskt samarbetsavtal med Atenga Insights Group och avbryter uppköp.
 • Dotterbolagen Brandbee Falco AB samt GIVA AB avyttras.
 • Brandbee lanserar SaaS plattformen Brandbee Industry Index, BIX.
 • Världsledande tillverkare av domarklockor väljer Brandbee som samarbetspartner för expansion av sin e-handel i Europa.
 • Ett av nordens största fastighetsbolag väljer Brandbee.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Magnus Clarenbring, VD
[email protected] 

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl 08.55


Om BrandBee

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155