REG

Förnyat förtroende för Anegys största kund

BrandBees helägda dotterbolag, Anegy har fått förnyat förtroende från sin största kund. Parterna har enats om ett treårigt avtal, med ett beräknat totalt ordervärde om strax över 15 miljoner kronor.

Brandbees helägda dotterbolag Anegy får förnyat förtroende från sin största kund, en rikstäckande kedja inom allt för hemmet. Historiskt har avtalet med kunden belöpt med tolv månader med förnyelse med tolv månader per gång. Nu har parterna enats om ett treårigt avtal, med ett beräknat ordervärde om strax över 15 miljoner kronor under avtalstiden. 

"Det förnyade förtroendet med ett treårsavtal är ett kvitto på ett lyckat samarbete, vi är väldigt glada över förtroendet och kommer fortsätta utveckla och utmana våra arbetssätt och bibehålla en hög nivå på våra leveranser. Med säkrade volymer kommande tre år kan vi nu lägga ytterligare fokus på att vinna ny mark och bygga vidare på affären runt Anegy", säger Anna Bertilsson, verksamhetsansvarig för BrandBee ANEGY Online Marketing AB i en kommentar. 

Om Anegy
BrandBee ANEGY Online Marketing AB  "Anegy "grundades 2006 och är en kombination av en digital konsult- och marknadsföringsbyrå. Med ett datadrivet arbetssätt hjälper vi företag att kostnadseffektivt maximera synlighet och konvertera kunder digitalt. Anegy har ingått i BrandBee koncernen sedan 2021.

För mer information om Brandbee, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD

[email protected]

Brandbee Holding AB är ett investmentbolag som ursprungligen fokuserade på investeringar inom digital marknadsföring, men har nu även utvidgat sin portfölj till att inkludera utvinning av naturresurser. Genom att inkludera investeringar i gruvsektorn kan Brandbee dra nytta av potentiella avkastningar från råvaruindustrin, samtidigt som de fortsätter att stödja innovativa företag inom digital marknadsföring.

Brandbee Holding kombinerar nu kompetensen inom digital marknadsföring med en strategisk satsning på naturresurser, vilket skapar en stark och diversifierad investeringsprofil som kan möta olika marknadens behov och ekonomiska cykler.

Mer information om Brandbees investeringar finns på www.brandbee.com


Om Brandbee

Prenumerera

Få löpande information från Brandbee via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155