Brandbee: Sommarhälsning och uppdatering

Kära aktieägare,

Jag vill börja med att uttrycka min glädje över det engagemang vi ser från er, engagerade och lojala aktieägare. Därför vill jag ta tillfället i akt att i denna sommarhälsning dela med mig av en uppdatering från oss på Brandbee.

Först och främst vill jag rikta ett varmt tack till er alla för ert fortsatta engagemang i vårt bolag. Jag vill också påminna er om möjligheten att delta i emissionen, som inte bara ger er en chans att vara en del av vår resa, utan även att vara med och forma Brandbees framtid - inte bara en gång, utan tre gånger då emissionen inkluderar två teckningsoptioner en i  oktober 2023, och den andra i april 2024. Jag är självklart med med min del av emissionen.

Vi befinner oss som sagt nu i slutfasen av den företrädesemission, som baseras på bemyndigande från årsstämman den 5 maj. Det är en företrädesemission med det tydliga syftet att skala upp och accelerera försäljningen av våra kärnprodukter: VideoBurst, Brandbee Industry Index (BiX) samt Studentcompetitions.

Med över 40 aktiva studenttävlingar inom områden som design, matematik, fysik, arkitektur och innovation finns det något för alla studenter på Studentcompetitions. I det fall ni och era bolag har behov av hjälp och innovation från studenter, använd gärna studentcompetitions.com. Vi på Brandbee kan självklart hjälpa er med koncept och tävlingssidor om det skulle behövas. Jag är också glad över att kunna meddela att vi nyligen lanserat en uppdaterad version av studentcompetitions.com. Med förbättrad funktionalitet och uppdaterat gränssnitt är vi redo att locka ännu fler studenter som söker intressanta tävlingar och inte minst annonsörer som arrangerar dessa. Brandbee ser en ökande efterfrågan från företag som inser att detta är ett av de mest effektiva sätten att nå en ung, högutbildad målgrupp över hela världen. CoreNet Global är en av dem, sedan en tid tillbaka för vi även diskussioner om ett långsiktigt samarbete med en av Indiens största arrangörer av studenttävlingar.

Tillsammans kommer vi att forma en framgångsrik framtid för Brandbee. Era bidrag och engagemang är ovärderliga för oss, och jag ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans.

Önskar er alla en fantastisk sommar!


Med vänliga hälsningar,
Magnus

Brandbee Holding AB är ett martech-bolag med fokus på digital marknadsföring. Med unika produkter för analys (Brandbee Industry Index) och videoannonsering (Videoburst) levererar Brandbee datadrivna insikter och lösningar. Ett team av specialister säkerställer precision i Brandbees leverans till kunderna. Brandbees kunder finns i alla storlekar, från  små,  medelstora till globala bolag inom varierande sektorer. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com


Om BrandBee

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155