Brandbee: Sista dag för handel med BTU

Brandbee Holding AB (Bolaget) meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 25 juli 2023 och stoppdag är den 27 juli 2023.

Under juni genomförde Brandbee Holding AB en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 4,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 25 juli 2023 och stoppdag är den 27 juli 2023. Aktier beräknas distribueras till VP-konto/depå den 31 juli 2023.

Första dag för handel i TO1 och TO2 beräknas bli 31 juli 2023.

Emissionsinstitut vid registreringen är Hagberg Aneborn Fondkommission AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Stephan Knowles, Styrelseordförande i BrandBee Holding AB
[email protected] 

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com


Om BrandBee

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155