REGMAR

Brandbee säljer Studentcompetitions.com

Brandbee fortsätter sin omstrukturering, kostnadsbesparings- och renodlingsresa och fokuserar framgent verksamheten på Saas-tjänsterna Brandbee, Videoburst och BIX samt konsulttjänster i världsklass via Anegy genom att sälja plattformen Studentcompetitions.com.

Försäljningen sker genom att Orsta Capital Partners förvärvar Brandbee AB (under namnändring till Student Competitions International AB). Köpeskillingen är satt till fyra miljoner på skuldfri basis. Tillträdet är satt till senast 30 november 2023. Efter transaktionen kommer Brandbee Holding att ha ett rörelsedrivande dotterbolag, Brandbee Anegy Online Marketing AB. Samtliga kvarvarande SaaS-plattformar, inklusive Brandbee, Videoburst och BIX, har överlåtits till Brandbee Anegy Online Marketing i nära samband med försäljningen.

Denna strategiska omstrukturering kommer att minska Brandbee Holdings sammanlagda kostnadsmassa med cirka 600 000 kronor årligen samt minskade skulder med ca 1,8 miljoner kronor. Försäljningen av Studentcompetitions.com kommer att ha en marginell påverkan på gruppens omsättning, eftersom det ingår ett SEO- och online marknadsföringsavtal med Studentcompetitions.com via Brandbee Anegy Online Digital Marketing.

Med denna förändring kommer Brandbee att kunna fokusera ännu mer på att utveckla och sälja sina högkvalitativa konsulttjänster, parallellt med SaaS-produkterna. 

"Detta är ett led i bolagets fortsatta renodlingsarbete med ökat fokus på  Brandbees kärnverksamhet. Som en del i transaktionen kommer Brandbee även fortsättningsvis ha förtroendet att driva SEO, digital marknadsföring samt  försäljning till Studentcompetitions.com"  säger Magnus Clarenbring, vd Brandbee

Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 22 november 2023 kl 09.15 

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, vd Brandbee Holding

[email protected]

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video samt tillhandahåller digitala specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com


Om Brandbee

Prenumerera

Få löpande information från Brandbee via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155