REG

BrandBee Holding AB:s företrädesemission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har idag slutregistrerat företrädesemissionen som styrelsen beslutade den 31 maj 2023 med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 5 maj 2023. Antalet aktier i Brandbee Holdning är nu totalt 378 655 352 stycken och aktiekapitalet har ökat till 9 466 383,8 kronor. Aktierna kommer att levereras snarast. Emissionsinstitut vid registreringen är Hagberg Aneborn Fondkommission AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Stephan Knowles, Styrelseordförande i BrandBee Holding AB
[email protected] 

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com


Om BrandBee

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155