REG

Brandbee byter marknadsplats till Nordic SME på Nordic Growth Market

Brandbee Holding AB har erhållit godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdagen är beräknad till den 24 oktober 2023. Brandbee byter därmed marknadsplats från Spotlight Stock Market.

"Att byta till Nordic SME är ett led i den fortsatta utvecklingen av bolaget och att skapa ett större intresse och handel i aktien, vilket är till gagn för såväl befintliga som framtida aktieägare. Byte av marknadsplats innebär även en tydlig kostnadsminskning som är i linje med koncernens fokus på att minska kostnaderna och öka intäkterna" säger Magnus Clarenbring, vd Brandbee

Aktieägare i Brandbee kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av marknadsplats.

Läs mer om Nordic Growth Market på www.ngm.se

Läs mer om Brandbee Holding på www.brandbee.com

För mer information om Brandbee, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, vd
[email protected]

Brandbee Holding AB är ett martech-bolag med fokus på digital marknadsföring. Med unika produkter för analys (Brandbee Industry Index) och videoannonsering (Videoburst) levererar Brandbee datadrivna insikter och lösningar. Ett team av specialister säkerställer precision i Brandbees leverans till kunderna. Brandbees kunder finns i alla storlekar, från  små,  medelstora till globala bolag inom varierande sektorer. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com


Om Brandbee

Prenumerera

Få löpande information från Brandbee via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn BRANDB ISIN-kod SE0017885155