Handelsinformation

Kortnamn BACKA
Kurs ()
Förändring ()
Finansiella instrument
Kortnamn ISIN-kod Marknad
BACKA SE0015221619 Spotlight Stock Market

Om Backaheden

Webbplats
www.backaheden.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn BACKA ISIN-kod SE0015221619

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]