Pressmeddelanden

REG MAR
Backaheden Fastighets AB delårsrapport januari - mars 2024 Perioden januari - mars 2024 • Hyresintäkter inklusive serviceintäkter, uppgick till 17 477 (13 218) tkr • Driftnettot uppgick till 13 841 (10 279) tkr, resulterande i en översk...
Flaggning i Backaheden Fastighets AB Backaheden Fastighets AB ("Backaheden") har erhållit information om att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Stenhus"), org. nr 559269-9507 förvärvat aktier i Backaheden som...
REG
Kommuniké från årsstämma den 2 april 2024 i Backaheden Fastighets AB Vid årsstämma den 2 april 2024 i Backaheden Fastighets AB fattades följande beslut: • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkensk...
REG
Backaheden Fastighets AB publicerar årsredovisning för 2023 Backaheden Fastighets AB publicerar årsredovisning för 2023 För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB Telefo...
REG
Kallelse till årsstämma i Backaheden Fastighets AB (publ) Aktieägarna i Backaheden Fastighets AB, org.nr. 559263-8240, kallas härmed till årsstämma den 2 april 2024 klockan 09:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park...
REG MAR
Backaheden Fastighets AB publicerar bokslutskommuniké januari - december 2023 Perioden januari - december 2023 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 54 228 (45 312) tkr • Driftnettot uppgick till 42 734 (38 094) tkr, resulterande i en ö...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Backaheden

Webbplats
www.backaheden.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn BACKA ISIN-kod SE0015221619

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]