REGMAR

Backaheden Fastighets AB delårsrapport januari - september 2023

Backaheden Fastighets AB delårsrapport januari - september 2023

Perioden januari - september 2023

 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 38 205 (34 867) tkr
 • Driftnettot uppgick till 30 559 (29 550) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 79,99 (84,75) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 950 (19 492) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 10 196  (47 209 ) tkr motsvarande 3,001 (14,711) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -68 191 (14 791) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 984 000 (884 000) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,69 (3,72) och belåningsgraden till 52,31 (51,92) procent
 • NRV per aktie uppgick till 98,36 (137,42) kr per aktie

Tredje kvartalet juli -september 2023

 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 12 825 (11 621) tkr
 • Driftnettot uppgick till 11 182 (10 153 ) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 87,19 (87,37 ) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 138 (6 812) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 12 113 (11 629 ) tkr motsvarande 3,212 (3,622) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -77 296 (7 512) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 984 000 (884 000) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,68 (3,82) och belåningsgraden till 52,31 (51,92) procent
 • NRV per aktie uppgick till 98,36 (137,42) kr per aktie

1 Påverkas av orealiserade värdeförändringen på fastigheter och räntederivat, exklusive värdeförändringarna uppgår resultat per aktie till 5,87 (5,59) kr.

2 Påverkas av orealiserade värdeförändringen på fastigheter och räntederivat, exklusive värdeförändringarna uppgår resultat per aktie till 1,89 (1,95) kr.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Backaheden Fastighets AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2023.

För mer information gällande Backaheden Fastighets AB, vänligen besök www.backaheden.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Tomas Georgiadis, styrelseordförande, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 70 740 30 46

[email protected]

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB är ett svenskt fastighetsbolag med syfte att äga och förvalta fastigheter av hög kvalitet. Målsättningen är att generera stabila kassaflöden och vara en långsiktig partner till företag som efterfrågar moderna, hållbara lokaler. Backaheden Fastighets AB äger idag fastigheterna Hede 3:122 i Kungsbacka, Macken 2 i Skövde, Drönaren 1 i Varberg, Getinge-Brogård 2:16 i Getinge och Hagalund 1:27 i Enköping. Fastigheterna ligger i strategiskt geografiska lägen med närhet till större vägar, järnväg och hamnar. Största hyresgästerna är Santa Maria, Region Halland och bolag inom Hedin Group. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.


Om Backaheden

Webbplats
www.backaheden.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn BACKA ISIN-kod SE0015221619

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]