REGMAR

Backaheden Fastighets AB delårsrapport januari - mars 2023

Perioden januari - mars 2023

  • Hyresintäkter inklusive serviceintäkter, uppgick till 13 218 (11 265) tkr
  • Driftnettot uppgick till 10 279 (8 659) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 77,77 (76,86) procent
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 981 (5 270) tkr
  • Resultat efter skatt1 uppgick till 2 534 (19 201) tkr motsvarande 0,79 (5,98) kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 513 (2 633) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 837 000 (884 000) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,92 (3,30) och belåningsgraden till 54,84 (51,92) procent
  • NRV (Net Reinvestment Value) uppgick till 124,75 (131,61) kr per aktie

Påverkas av orealiserade värdeförändringen på fastigheter och räntederivat, exklusive värdeförändringarna uppgår resultat per aktie till 2,17 (1,47) kr.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Backaheden Fastighets AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023.

För mer information gällande Backaheden Fastighets AB, vänligen besök www.backaheden.se och www.spotlightstockmarket.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 84% av hyresintäkterna. Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och bolaget är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland och Erikshjälpen. Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och har ett strategiskt geografiskt läge med närhet till Göteborgs hamn och motorvägsnätet.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.


Om Backaheden

Webbplats
www.backaheden.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn BACKA ISIN-kod SE0015221619

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]