REGMAR

Backaheden Fastighets AB publicerar bokslutskommuniké januari - december 2022

Perioden januari - december 2022

 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 45 312 (42 451) tkr
 • Driftnettot uppgick till 38 094 (34 971) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 84,07 (82,38) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 24 796 (21 172) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 9 0731 (101 675) tkr motsvarande 2,831 (31,67) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21 742 (-20 937) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 837 000 (884 000) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,60 (3,17) och belåningsgraden till 54,84 (51,92) procent
 • NRV uppgick till 122,91 (137,49) kr per aktie

Fjärde kvartalet oktober - december 2022

 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 10 445 (11 207) tkr
 • Driftnettot uppgick till 8 544 (9 351) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 81,80 (83,44) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 304 (5 846) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -38 1362(87 439) tkr motsvarande neg2 (27,26) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6 952 (3 291) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 837 000 (884 000) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,23 (3,37) och belåningsgraden till 54,84 (51,92) procent
 • NRV uppgick till 122,91 (137,49) kr per aktie

1 Påverkas av orealiserade värdeförändringen på fastigheter och räntederivat, exklusive värdeförändringarna uppgår resultat per aktie till 7,08 kr

2 Påverkas av orealiserade värdeförändringen på fastigheter och räntederivat, exklusive värdeförändringarna uppgår resultat per aktie till 1,52 kr

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Backaheden Fastighets AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023.

För mer information gällande Backaheden Fastighets AB, vänligen besök www.backaheden.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 84% av hyresintäkterna. Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och bolaget är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland och Erikshjälpen. Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och har ett strategiskt geografiskt läge med närhet till Göteborgs hamn och motorvägsnätet.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.


Om Backaheden

Webbplats
www.backaheden.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn BACKA ISIN-kod SE0015221619

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]